Bibliotheeklijst (meer informatie) Bron: dirigent / bestuur Laatst bijgewerkt: 14-06-2022
Referentienummer: 293 (momenteel in repetitie)                Archiveringsdata: =>[01-11-2009][ ]=>
Titel: Blagoslowie doesjee moja (A)
Uit:
Componist / Bewerkt door: Pavel Chesnokov
Genre: Slavisch-Byzantijns
Opmerking:
Over dit werk zijn de volgende artikelen geschreven:

Orpheus, weet wat u zingt: Blagoslovi Dit nieuwsartikel is in klad-versie. Klad-versies zijn nog in redactionele staat en de inhoud is nog niet definitief. Daardoor kunt u geen rechten ontlenen aan dit artikel.
geen afbeelding bij column

Opnieuw heeft Orpheus in het repertoire een prachtige hymne opgenomen uit de Slavisch-byzantijnse liturgie. Al jaren ben ik onder de indruk van de klankrijkdom. die in de zang van de oosters-orthodoxe Kerken te beluisteren valt.

Het was in de winter van 1955, dat ik met mijn toenmalige geliefde (ze is het nog steeds) een eucharistieviering bezochten met zang, zo stond het er, van een byzantijns koor. Dat was in de Laurentiuskerk Verdronkenoord en wij kwamen onmiddellijk na binnenkomst in de ban van deze zang van krachtige mannenstemmen, die van boven het koor, als een vloedgolf over ons heen kwam. Het was het Utrechts byzantijns koor, dat toen nog maar pas geleden was opgericht en stond onder leiding van dr. Myroslav Antonowycz. Zij zongen toen, zo hoorden wij, gezangen uit de Goddelijke Liturgie van onze heilige vader Johannes Chrysostomos. Chrysostomos betekent: met een gouden mond, en doelt op de grote klankrijkdom van de stem van deze kerkvader uit de vroeg-christelijke tijd.

Deze Goddelijke Liturgie wordt gezongen oa. in de OekraÔnse Byzantijnse Kerk, die geunieerd is met de Kerk van Rome. Antonowycz wist uit de kerkkoren van Utrecht en omgeving herenzangers bijeen te brengen in een koor dat voor vluchtelingen uit het Oosten en die in Nederland onderdak hadden gevonden vieringen in bijzantijnse stijl te verzorgen.Dit koor heeft in de loop der jaren een geweldige reputatie opgebouwd. Het UBK is een begrip.

Dat er een enorme wervingskracht en grote aantrekking van deze zang uitgaat, zal niemand durven te ontkennen. De gebeden en gezangen stralen een diepe mystieke kracht uit, die mensen en toehoorders raken en ademloos doet luisteren. Toen ik 1994 bij toeval vernam dat het mannenkoor Orpheus in de Laurentiusparochie Verdronkenoord een viering met byzantijnse gezangen ging verzorgen, besloot ik na bijwoning bij dit koor te gaan zingen. Van het Latijn naar het Slavisch dus.

Onze nieuwe hymne staat in genoemde Liturgie als Eerste Antifoon genoemd, en wordt gevolgd door de Eerste Kleine Ektenie d.i. de kleine litanie. Byzantijnse vieringen kennen meerdere litanieŽn, waarbij het ons bekende Gospodi Pomiloej (= Heer ontferm U), bij herhaling gezongen wordt. Onze Blagoslowi is psalm 104 (of 103) in verkleinde vorm:

Verheerlijk (blagosowi) mijn ziel (doesje moja) de Heer (gospodi) Gezegend zijt Gij, Heer,mijn God, Hoog zijt Gij verheven, Hoe ontzaglijk zijn Uw werken, Heer, Gij hebt ze alle met wijsheid geschapen. Eer aan U, Heer, die alles hebt voortgebracht.

Orpheus, weet  uit welk een rijke schoonheid gij zingt!

Joop Boots [07-12-2009]
* * *