Bibliotheeklijst (meer informatie) Bron: dirigent / bestuur Laatst bijgewerkt: 14-06-2022
Referentienummer: 294 (momenteel in repetitie)                Archiveringsdata: =>[11-09-2017][10-01-2016]=>
Titel: Lead me Lord (P)
Uit:
Componist / Bewerkt door: Samuel Wesley
Genre:
Opmerking:
Over dit werk zijn de volgende artikelen geschreven:

Lead me Lord, een gebed Dit nieuwsartikel is in klad-versie. Klad-versies zijn nog in redactionele staat en de inhoud is nog niet definitief. Daardoor kunt u geen rechten ontlenen aan dit artikel.
geen afbeelding bij column

Toen ik voor het eerst dit lied onder ogen kreeg als nieuwe keuze voor het repertoire van Orpheus, las ik een naam, S.Wesley rechtsboven de muziek geschreven.. Mijn eerste reactie was: ‘dit moet ene Samuel Wesley zijn, een prediker of voorganger in de Methodistenkerk. De Methodisten zijn vooral in de angelsaksische landen te vinden. Op zoek naar meer informatie (internet) en encyclopedie, kwam ik wel een John en Charles Wesley tegen, die inderdaad in de Methodistenkring in het begin van de 18e eeuw te vinden waren. Ik vond echter geen S. Wesley.
Wat blijkt nu?
De genoemde S.Wesley is Samuel Sebastian Wesley, die in de 19e eeuw leefde 1810- 1876,en dit lied heeft gecomponeerd. De tekst is uit psalm 5 en 4, zo lees ik, en geeft toch wel, denk ik het levensmotto van de Methodisten weer.

 1. Leid mij Heer, leid mij in uw gerechtigheid,
  Maak Uw weg duidelijk voor mijn oog,
  Want Gij zijt het Heer, alleen Gij,
  die mij veilig doet wonen.
 2. Leid mij Heer, leid mij tot ware heiligheid, 
  Leer mij van U te houden en op U te vertrouwen,
  Gij zijt onze God, de God van ons heil,
  Alle volken zullen Uw heilige naam prijzen.

In het 2e couplet komen we het woord salvation tegen,dat direct doet denken aan het Salvation Army, het ons bekende Leger des Heils. Het is daarom een feit, dat dit leger, waarvan de leden ook soldaten worden genoemd, dicht bij de
leefregels van de methodisten is ontstaan. Samuel Sebastian Wesley moet wel zeker in de familie van Charles en John
Wesley thuishoren, de tekst van dit lied geeft dit zeker aan.

In de tekst van ons engelse lied komen een paar vreemde, niet vaak voorkomende woorden voor. Enkel dan in bijbelse teksten en met een religieuze ondertoon. Het zijn Thee en Thou en Thy en ze zijn met een hoofdletter geschreven.
"Thou art" is bijbels voor "You are" en "Thy grace" is "your grace": Uw genade. "We trust Thee" is dan weer "we vertrouwen op U" en dat is een naamvalsvorm (4e) bij Thou. Iets om te onthouden.

Joop Boots [16-01-2010]
* * *