Bibliotheeklijst (meer informatie) Bron: dirigent / bestuur Laatst bijgewerkt: 14-06-2022
Referentienummer: 312 (momenteel in repetitie)                Archiveringsdata: =>[23-05-2019][16-09-2018]=>
Titel: Steuermann, laß die Wacht (P)
Uit: Der fliegende Holländer
Componist / Bewerkt door: Richard Wagner
Genre: opera
Opmerking:
Over dit werk zijn de volgende artikelen geschreven:

Het Matrosenchor Dit nieuwsartikel is in klad-versie. Klad-versies zijn nog in redactionele staat en de inhoud is nog niet definitief. Daardoor kunt u geen rechten ontlenen aan dit artikel.
geen afbeelding bij column

Het Matrosenchor van Richard Wagner. Dit koor komt uit diens opera Der Fliegende Holländer (1841). Hier volgt een korte inhoud van deze opera.

Der Fliegende Holländer
De Noorse kapitein Daland zoekt vanwege een vliegende storm beschutting in een fjord aan de Noorse kust. 's Nachts als de kapitein en de bemanning slapen vaart nog een schip met bloedrode zeilen en zwarte masten de fjord binnen. Het is het schip van de "vliegende Hollander". Op deze kapitein rust een vloek. Hij is gedoemd om tot in eeuwigheid over de zeeén te zwerven, tenzij hij een vrouw vindt, die hem eeuwig trouw zal zijn. De beide kapiteins ontmoeten elkaar en als Daland over zijn dochter Senta verteld, vraagt de Hollander of hij één nacht in Dalands huis mag doorbrengen. Hij geeft Daland daarvoor een kistje edelstenen. Daland ziet een toekomst in rijkdom voor zich. Als de Hollander hem vervolgens om de hand van zijn dochter vraagt, stemt hij grif toe. Intussen is de storm gaan liggen en Daland, gevolgd door het spookschip van de Hollander, koerst huiswaarts.

Thuis zit Senta temidden van zingende spinnende meisjes. Senta zelf is echter droevig gestemd en zingt niet mee. Zij staart naar een schilderij van de "vliegende Hollander" dat boven de deur hangt. Zij voelt zich met hem verbonden en zou hem maar wat graag van zijn vloek bevrijden door hem eeuwige trouw te beloven. Even later komen Daland en de Hollander de kamer binnen. Als zij hoort dat haar vader haar als vrouw aan de Hollander beloofd heeft, stemt zij van harte met een verloving in. In de haven liggen Dalands schip en het spookschip van de Hollander naast elkaar. Op het Noorse schip wordt volop feest gevierd. Meisjes brengen spijs en drank en dansen met de matrozen.

Hier wordt het Matrosenchor gezongen:
"Stuurman, laat die wacht maar zitten! Stuurman, kom bij ons!
Haal de zeilen op en gooi het anker uit! Stuurman, kom hier!
Wij zijn niet bang voor stormen en ook niet voor gevaarlijke kusten,
maar vandaag willen wij de bloemetjes een flink buiten zetten.
Ieder heeft hier aan land zijn meisje, lekkere tabak en goede brandewijn.
Rotsen en stormen op zee, daar lachen wij om. Haal de zeilen in!
Zet het anker vast! We lachen om rotsen en stormen.
Stuurman, laat die wacht maar en kom hier bij ons zitten!
Drink met ons! Om de rotsen en stormen hoeven wij ons geen zorgen
te maken. Stuurman, kom en drink met ons!
"

Op het spookschip heerst doodse stilte. De Noorse matrozen bespotten de bemanning van het spookschip. Plotseling is dit in een blauwachtig licht gehuld en vanuit het schip klinkt een spookachtig gezang. De Noorse zeelui vluchten in paniek. Senta treft haar vriend Erik. De Hollander ziet dat en denkt dat Senta nu al ontrouw is. Stil gaat hij aan boord van zijn schip. In een plotseling opkomende gierende storm kiest het schip zee. Als uiterste blijk van haar trouw springt Senta in de golven. Met haar zinkt ook het verdoemde schip van de Hollander. Senta en de Hollander zweven in innige omarming ten hemel.

Harry Reimert [28-02-2012]
* * *