Bibliotheeklijst (meer informatie) Bron: dirigent / bestuur Laatst bijgewerkt: 14-06-2022
Referentienummer: 322 (momenteel in repetitie)                Archiveringsdata: =>[19-09-2015][ ]=>
Titel: Dostojno Jestj (A)
Uit:
Componist / Bewerkt door: Dienev
Genre: Slavisch-Byzantijns
Opmerking:
Over dit werk zijn de volgende artikelen geschreven:

Dostojno jestj Dit nieuwsartikel is in klad-versie. Klad-versies zijn nog in redactionele staat en de inhoud is nog niet definitief. Daardoor kunt u geen rechten ontlenen aan dit artikel.
geen afbeelding bij column

Orpheus weet wat u zingt: De tekst van deze hymne geeft weer hoe de Moeder Gods in het Oosten wordt vereerd. In deze versie klinkt die eeuwenoude eerbied in de lofzang op Maria:

Dostojno Jestj, terecht prijzen wij U, zalige Moeder Gods,
altijd gezegend, Gij, Moeder van onze Heer en God,
Gij zijt eerbiedwaardiger dan de cherubim.
en onvergelijkelijk glorierijker dan de serafim.
Zonder smet hebt Gij het Woord gebaard,
Gij zijt waarachtig de Moeder van God, U vereren wij!

(cherubim en serafim; cherubijnen en serafijnen zijn twee namen, die een rangorde aangeven in de koren van de engelen in de hemel)

Deze tekst komt overeen met Dostojno jestj met repetitienummer 310 van het Orpheus repertoire. De melodie is een andere.  

Ben Buis, Joop Boots [07-09-2015]
* * *