Bibliotheeklijst (meer informatie) Bron: dirigent / bestuur Laatst bijgewerkt: 14-06-2022
Referentienummer: 233 (momenteel in repetitie)                Archiveringsdata: =>[19-01-2020][20-10-2004]=>
Titel: Deep river (A)
Uit:
Componist / Bewerkt door:
Genre: negro-spiritual
Opmerking:
Over dit werk zijn de volgende artikelen geschreven:

Over 'Deep River' en 'What manner of Man is this' Dit nieuwsartikel is in klad-versie. Klad-versies zijn nog in redactionele staat en de inhoud is nog niet definitief. Daardoor kunt u geen rechten ontlenen aan dit artikel.
geen afbeelding bij column

Twee mooie opgaven voor Orpheus, ook al is gebleken dat de uitspraak van dat lastige Engels hier en daar bij de zangers wat problemen geeft! Maar met geduld en mooie woorden kan al veel overwonnen worden.

De betekenis en de achtergronden van deze schone liederen vragen om verduidelijking. De negerslaven in het Zuiden van de Verenigde Staten zongen hun spirituals vanuit het besef, dat het 'hier en nu' ook maar niks was. Zij zagen hun ellendig leven en hun situatie net zo als de tocht van de Joden door de woestijn, van waaruit zij het Beloofde Land, the promised land, konden en mochten binnentrekken.

In bijbelse beelden zongen zij hun verdriet, hun smart, maar ook hun hoop en verwachting uit in liederen zoals 'Deep River'. Die diepe rivier, de Jordaan, is de grens van hun leven, die zij moeten overtrekken (cross) om aan de andere zijde een nieuwe 'camp ground', een verblijfplaats, te kiezen waar zij hun tenten voor eeuwig kunnen opslaan. Het beeld van de tocht door de woestijn van het leven, het overtrekken van die grens het Beloofde Land (de hemel) in, wordt opgeroepen met de woorden 'cross the deep river' en het lied gaat over in de verzuchting 'Oh, don't you want to got to that gospelfeast' d.i. 'Wil jij ook niet naar dat feest in dat land waar het evangelie over spreekt?' En het verwachte antwoord op die vraag is: 'Ja zeker!'

Van een heel ander type spiritual is 'What manner of Man is this', waar bij de vraag een uitgewerkt en verklarend antwoord wordt gegeven.

   'Wat voor een mens is dit, die stierf aan een kruisboom?'
   'Wat voor een mens is dit, die de gevangenen bevrijdde?'

Hier komt weer het beeld van bevrijding uit slavernij en doffe ellende.

   'Hij liep op het water en kalmeerde de woeste zee.' (the raging sea!)
   'Wat voor een mens is dit toch, die zijn leven gaf om mijnentwil?'

Dan volgt in een ons inmiddels bekende beurtzang een uitgewerkt antwoord:

   a1 'Profeten noemden hem Immanuel, profeten noemden Hem een rots.'
   b1 'De engel (Gabriel) noemde Hem Jezus, voor zijn geboorte.'

   a2 'Hij werd geboren in een voederbak, zijn wieg stond in een stal.'
   b2 'Zijn kruis droeg Hij naar Calvarie, daar stierf Hij voor allen.'

   a3 'Hij werd neergelegd in een stenen graf, zo staat het in de Schriften.'
   b3 'De engel rolde de steen weg en de soldaten op de vlucht.'

Ja, wat voor mens is Hij nu? Natuurlijk, de keuze voor deze spirituals wordt gedragen door de mooie toonzetting voor mannenkoor. Maar, het is goed dat we leren hoe we ze moeten zingen, maar ook moeten we weten wat we zingen. Ja, weten wat we zingen, of zingen (over) wat we weten?

Ik wens u een goed gevoel bij het zingen van deze 'geestelijke liederen van de negerslaven'.

Joop Boots [17-06-2002]
* * *