Bibliotheeklijst (meer informatie) Bron: dirigent / bestuur Laatst bijgewerkt: 14-06-2022
Referentienummer: 234 (momenteel in repetitie)                Archiveringsdata: =>[27-04-2016][01-09-2007]=>
Titel: Rock-a my soul
Uit:
Componist / Bewerkt door:
Genre: negro-spiritual
Opmerking:
Over dit werk zijn de volgende artikelen geschreven:

Orpheus, weet wat u zingt! Dit nieuwsartikel is in klad-versie. Klad-versies zijn nog in redactionele staat en de inhoud is nog niet definitief. Daardoor kunt u geen rechten ontlenen aan dit artikel.
geen afbeelding bij column

Voor een aantal zangers van Orpheus is het vaak lastig om al die vreemde talen en woorden in de tekst goed uit te spreken, en dan daarbij ook nog te begrijpen wat je zingt. Vandaar deze openingskreet.

Daar is dan het Engels, dat ons Nederlanders wel lijkt te liggen. Er is immers al zoveel Engels om ons heen, ja men spreekt al van 'Nederengels', en dat ontstaan hebben we zelf veroorzaakt, door niet attent een Nederlands woord van gelijke waarde en betekenis voor een Engels woord te vinden.

Maar goed, laten we ons niet vergissen, er zitten wat uitspraak en begrip betreft vaak uitglijders in het Engelse gras. Daar is dan het woordje 'bosom', dat we onlangs tegenkwamen in een nieuwe spiritual (wel verdraaid, wat betekent dat ook weer?) In de spelling zit de uitglijder, want het is ons woord 'boezem'. Er ontstond bovendien hilariteit in het koor toen het woord als 'bottom' ging klinken, en toen maakte het koor een prachtige uitglijder. Want 'bottom' is 'achterwerk'. Vandaar dan ook de openingskreet!

Dan hier de helpende hand voor het begrijpen van deze, toch wel wat moeilijke, spiritual. Woorden hebben, dit even vooraf, vaak meerdere betekenissen, die ons dan nieuwe 'beelden' geven. Dat woord 'bosom' geeft al iets bijzonders; de boezem en borst is de plaats van de hogere gevoelens van de mens, zoals liefde, geloof en vertrouwen.

Rock-a-my soul, in the bosom of Abraham: Wieg mijn ziel en vlei die aan Abraham's boezem (Abraham wordt in de Bijbel de vader van het geloof genoemd).
When I went down in the valley to pray...my soul got happy and I stayed all day: Want toen ik in het dal terechtkwam en daar bad, werd mijn ziel verheugd en ik bleef de hele dag.
When I was a mourner just like you...I mourned and mourned, till I came through: Toen ik bedroefd was, zoals U, Heer, hield ik vol en kwam er door.

Een mooi lied, waar, zoals te zien is, veel achter zit als u begrijpt...

Joop Boots [18-11-2002]
* * *