Bibliotheeklijst (meer informatie) Bron: dirigent / bestuur Laatst bijgewerkt: 14-06-2022
Referentienummer: 230 (momenteel in repetitie)                Archiveringsdata: =>[05-02-2015][ ]=>
Titel: Cantique de Jean Racine (A)
Uit:
Componist / Bewerkt door: Gabriel Fauré
Genre: geestelijk
Opmerking:
Over dit werk zijn de volgende artikelen geschreven:

Cantique Dit nieuwsartikel is in klad-versie. Klad-versies zijn nog in redactionele staat en de inhoud is nog niet definitief. Daardoor kunt u geen rechten ontlenen aan dit artikel.
geen afbeelding bij column

Orpheus weet wat u zingt: Cantique Jean Racine (1639 - 1699) was een groot toneelschrijver en dichter. Gezien zijn taalgebruik is hij moeilijk te vertalen. Veel dichters hebben dit geprobeerd. Jean was al vroeg wees en kreeg een jansenistische opvoeding aan de Port Royal. Hij werd gesteund door Lodewijk XIV, wiens historicus hij was.

Gabriel Faure (1845 - 1924) schreef op 19 jarige leeftijd als afstudeercompositie de muziek voor gemengd koor en piano bij Cantique waarmee hij de 1ste prijs verkreeg. Hij is bekend als piano - kamermuziek en liederencomponist. Ook heeft hij de franse religieuze muziek vernieuwd.

De vertaling:

 1. Vleesgeworden Woord van de Allerhoogste
  Onze enige hoop - Eeuwig licht van hemel en aarde
  Wij verbreken de vredige stilte van de nacht
  Goddelijke Redder richt Uw oog op ons
 2. Spreidt het vuur van Uw alomvattende genade over ons uit
  Zodat de helse nachten vluchten op het horen van Uw stem
  Verstoor de slaap van de sluimerende zielen
  Want hij voert hen weg van Uw wetten

 3. O Christus ontferm U over dit volk
  Nu bijeen om U te loven
  Ontvang de lofprijzing van Uw eeuwige naam
  Moge Uw volk heengaan vervuld van Uw genade


Ben Buis [19-02-2015]
* * *