Bibliotheeklijst (meer informatie) Bron: dirigent / bestuur Laatst bijgewerkt: 14-06-2022
Referentienummer: 244 (momenteel in repetitie)                Archiveringsdata: =>[ ][ ]=>
Titel: Mielostj miera (A)
Uit:
Componist / Bewerkt door: Anonymus
Genre: Slavisch-Byzantijns
Opmerking:
Over dit werk zijn de volgende artikelen geschreven:

Over Milostj Mira... Dit nieuwsartikel is in klad-versie. Klad-versies zijn nog in redactionele staat en de inhoud is nog niet definitief. Daardoor kunt u geen rechten ontlenen aan dit artikel.
geen afbeelding bij column

Het Milostj Mira in de liturgie van de Oosterse kerken
De Oosterse kerken gebruiken in hun vieringen vaak litanieŽn, de zg. ekteniŽn. Zo vangt de viering vaak aan met de Grote Ektenie of Vredeslitanie. Het koor antwoordt daarin met het ons bekende Gospodi Pomiloej. Daarnaast kent de Oosterse liturgie andere gezangen, hymnen, zoals het ook bij Orpheus bekende Izje Cheroewimy, de geheimnisvolle 'zang der Cherubijnen', waarin het koor als het ware de rol vervult van de hemelse legerscharen, die de Allerhoogste het driemaal heilig toezingen.

Sinds enkele weken heeft Orpheus een nieuw lied uit de Oosterse liturgie, een lofzang in het programma, Milostj Mira, dat in de vertaling het volgende laat klinken (de antwoorden van de priester zijn niet in onze zangtekst):
-koor:een offer van genade en vrede, een viering van lof
-priester (zegewens):de genade van Onze Heer Jezus Christus zij met u allen
-koor:en met uw geest (ie so doechem twojiem)
-priester:Verhef nu uw hart tot de Heer
-koor:ons hart is bij God (ie ma mieko Gospodoe)
-priester:Laat ons de Heer danken en loven
-koor:het is goed en passend te buigen voor de Vader, Zoon en Heilige Geest, de DrieŽenheid (Dostoino ie prawjed nojest..)
Heilig, heilig, heilig (Swjaat, swjaat, swjaat)
de Heer Sabaoth. Hemel en aarde zijn vol van uw glorie, hosanna in de hoge. Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer, hosanna in de hoge, amen

Het laatste gedeelte van deze lofzang, dat met Swjaat begint, is het in de Latijnse vieringen bekende en gezongen Sanctus, dat onmiddellijk aan het zg. Eucharistisch Gebed vooraf gaat, het hoogtepunt en centrum van de viering. Dit Eucharistisch Gebed heet in de kerken van het Oosten Anaphora en dat opent daar met dit Milostj Mira. Overigens lijkt deze lofzang, in tekst en inhoud, op de prefatie in de Westerse Latijnse Liturgie, dat ook aan het Sanctus voorafgaat.

Tenslotte
Het bij Orheus bekende Tjebje Pojiem (ik vind het in diverse spellingen) is ook een veelvoorkomende lofzang in de kerken van het Oosten: 'Wij prijzen U, wij loven U, wij danken U, onze Heer, wij bidden U, onze God'. Orpheus, weet wat u zingt, zeker bij deze prachtige, vaak eeuwenoude gezangen, die vol zijn van diepe, mystieke gedachten.

Joop Boots [17-05-2004]
* * *