Bibliotheeklijst (meer informatie) Bron: dirigent / bestuur Laatst bijgewerkt: 14-06-2022
Referentienummer: 281 (momenteel in repetitie)                Archiveringsdata: =>[08-12-2018][16-09-2018]=>
Titel: Blazjen moezj (A)
Uit:
Componist / Bewerkt door:
Genre: Slavisch-Byzantijns
Opmerking:
Over dit werk zijn de volgende artikelen geschreven:

Orpheus, weet wat u zingt Dit nieuwsartikel is in klad-versie. Klad-versies zijn nog in redactionele staat en de inhoud is nog niet definitief. Daardoor kunt u geen rechten ontlenen aan dit artikel.
geen afbeelding bij column

Sinds-kort kent het Slavisch-byzantijnse repertoire een uitbreiding in de keuze van 'Blazjen Moezj' De tekst is een regelrechte 'tongue-twister' waarbij we bij de uitspraak onze tong in vele bochten moeten wringen om tot een aanvaardbaar resultaat te kunnen komen. Maar onze voorzanger-dirigent blijkt een uitstekende voorzegger te zijn, waarop we kunnen vertrouwen.

Gelukkig is er een engelse vertaling voorhanden van deze psalm, want dat is het, zodat we er achter kunnen komen wat dit schone gezang betekent. Het vermoeden bestaat, volgens de dirigent, dat het psalm 1 is, en dat is juist. 'Blazjen Moezj' staat voor 'Blessed is the man' (in het Engels) 'Gelukkig de mens', waarmee inderdaad deze psalm begint. In de middeleeuwse geschreven psalters begint deze psalm met de latijnse woorden 'Beatus vir', dat met de slavische en engelse begintekst overeenkomt. Blazjen staat voor Blessed en voor Beatus, alle drie woorden met de beginletter B. In de genoemde psalter handschriften vormen deze B-initialen de mooiste geschilderde hoofdletters,een lust voor het oog. Hier volgt de volledige vertaling:

Gelukkig is de mens, alleluia, die niet wandelt in de raad van de booswichten, alleluia,alleluia, alleluia.
Want de Heer kent de weg van de rechtvaardige, maar de weg van de booswicht zal op niets uitlopen, alleluia.
Dien uw Heer met vreze, en verheugt U in Hem in schroom, alleluia. Gelukkig zijn zij die hun toevlucht tot Hem nemen.
Sta op, oh Heer, red mij, oh mijn God, alleluia,
Onze redding komt van de Heer, en uw zegen rust op uw volk,
alleluia.

Joop Boots [01-02-2008]
* * *