logo * Gebruik MuseScore    (17-02-2021)
Inhoud Pagina
Handboek thuisstudie met MuseScore 1    
    Handleiding ‘Thuis studeren’ m.b.v. MuseScore op PC en MAC     Berry Kuijper 1    
    MuseScore muziekbestanden     Berry Kuijper 1    
    MuseScore installeren     Berry Kuijper 1    
    Werken met MuseScore     Berry Kuijper 2    
    Slotopmerkingen MuseScore     Bestuur 3    
Colofon 3    
* * *
Handboek thuisstudie met MuseScore
Handleiding ‘Thuis studeren’ m.b.v. MuseScore op PC en MAC
 

Doel van deze handleiding is thuis met het muziekprogramma MuseScore en de bijbehorende muziekbestanden de noten te leren. Tijdens de repetitie maakt Zana er dan samen met ons muziek van.

Het programma MuseScore draait onder Windows  maar ook onder MAC. Er is een speciale versie voor Android, Ipad en Iphone waarbij een speciale MuseScore-App gekocht moet worden. Deze handleiding is alleen gemaakt voor PC en MAC.

Eerst en paar algemene opmerkingen:
Zorg dat je altijd de nieuwste versie van MuseScore hebt geladen. Als nl. een mscz-bestandje is aangemaakt met een nieuwere versie dan die op je computer dan heb je kans dat het programma niet werkt.

Als je voor het eerst een muziekstuk op je computer start in MuseScore (door het indrukken van de startknop) kan het soms even duren voordat het programma gaat lopen. Dit heeft te maken met het laden van fonts en is dus geen fout.

Berry Kuijper [17-02-2021]
MuseScore muziekbestanden
geen afbeelding bij column

Met het programma Musescore zijn mscz-bestanden aangemaakt, die dan in MuseScore door gebruikers weer kunnen worden geladen en geopend. Vergelijk het met een docx-bestand dat via Word is aangemaakt en later in Word weer kan worden geopend. De mscz-bestanden kunnen worden afgespeeld terwijl een aanwijzer door de noten van de bladmuziek loopt. Op deze manier kunnen zangers van Orpheus thuis 'oefenen onder instructie'. Bijna voor alle nummers zijn mscz-bestanden beschikbaar.

De mscz-bestanden kunnen per email naar je verstuurd zijn, maar staan bovendien bij de repetitielijst op de beveiligde Orpheus-web-site, waarop je dus moet inloggen (zie beveiligde toegang Orpheus). Het is handig om de mscz-bestanden die je per email ontvangt in een eigen map (bv. ../MuseScore) in Verkenner (of Finder) op te slaan. Dit geldt ook voor de mscz-bestanden die op de Orpheus-web-site staan waarmee je thuis wilt oefenen. Deze web-mscz-bestanden eerst downloaden op je computer alvorens op te slaan in die eigen map. Je hoeft dan niet iedere keer als je wilt oefenen in te loggen op de web-site. Maar als je toch op de Orpheus-web-site bent kan je ook even kijken of er een vertaling of uitleg staat bij het betreffende nummer! Die staat nl. onder de thuisstudie mogelijkheden.

(In veel gevallen kan je ook nog midi-bestanden aantreffen. Deze kunnen in een standaard-omgeving ook worden afgespeeld, zodat je in ieder geval de muziek kan horen. Dit is de vorige thuisstudie-methode.)

Berry Kuijper [17-02-2021]
 
MuseScore installeren
geen afbeelding bij column

Eventueel verwijderen van de oude versie MuseScore
Als er een geheel vernieuwde versie wordt aangeboden (nieuwe versie is bv. 4.xxx, en oude is 3.yyy) is het verstandig om eerst de oude versie van je PC te verwijderen als je daar reeds gebruik van had gemaakt.
Dat gaat op de PC als volgt:

 1. Ga naar Configuratiescherm / Programma’s en Onderdelen.
 2. Zoek in de lijst MuseScore yyyy (waarbij yyyy het oude versienummer is en klik hierop.
 3. Verwijder daarna het programma via de rechtermuisknop.

Als de oude versie verwijderd is, kan je de nieuwe versie installeren.


logo * Gebruik MuseScore    (17-02-2021)
geen afbeelding bij column

Installeren van nieuwste versie van MuseScore
Installeren is niet moeilijk:

 1. Ga op internet naar www.musescore.org/nl.
 2. Druk op Gratis Download.
  Systeem zegt dan “Hartelijk dank voor het downloaden van MuseScore”.
 3. Links onder op je scherm zie je na enige tijd dat MuseScore-xxxx.msi beschikbaar is. Druk hierop om de bekende setup Wizard  te starten.
 4. Druk een keer op Next, klik vervolgens het acceptvakje aan en druk weer op Next.
 5. Bij Destination Folder druk je weer op Next.
 6. En vervolgens op Install.
 7. Sta wijzigingen toe met Ja.
 8. En druk even later op Finish.

MuseScore  wordt nu direct opgestart.  Ik sluit nu meestal eerst het Starthulpscherm af. Open/laad daarna een MuseScore bestand via het envelopje of via Bestand/open en zoek het gewenste mscz-bestand. Nu het programma geinstalleerd is op je computer start je het programma de volgende keer op zoals hieronder beschreven.

Berry Kuijper [17-02-2021]
 
Werken met MuseScore
geen afbeelding bij column

Opstarten van MuseScore
Het opstarten kan op 2 manieren:

 1. Dubbelklik op een mscz-bestand in Verkenner of Finder in de map met mscz-bestanden. Het systeem zal dan de eerste keer vragen hoe je het bestand wilt openen. Klik MuseScore.exe aan.

  Bij MAC gebruik je de toetscombinatie cmd⌘ + I om toegang te krijgen tot het info-venster. In de sectie "Open met" druk je nu de alt- toets in en wijzigt deze menu optie in "Open altijd met dit programma.." en kan je MuseScore selecteren.

  Het MuseScore programma wordt nu gestart. Alvorens verder te gaan sluit ik nu meestal eerst het Starthulpscherm af.
 2. Dubbel klik op het nieuwe icoontje van MuseScore dat op je scherm is geplaats. Het MuseScore programma wordt nu gestart. Ik sluit nu meestal eerst het Starthulpscherm af.

  Open/laad daarna een MuseScore bestand via het envelopje of via Bestand/open en zoek het gewenste mscz-bestand.

Een paar instellingen

 1. Via Weergave / Afspeelpaneel kan je met een schuifje het volume en tempo aanpassen.
 2. Via Weergave / Mixer kan je je eigen partij via de Solo-knop laten klinken of alle stemmen laten klinken met een aangepast volume per stem.

  De blokjes Afspeelpaneel en Mixer kan je op je scherm naar de kant schuiven door je muis te plaatsen op de titel van het blokje en te schuiven.
 3. Via Weergave / Navigator kan je bij een lange partituur de Navigator aanzetten om sneller een noot in de partituur op te zoeken.
  Je kan de Navigator vergroten door de lijn boven de Navigator naar boven te schuiven.

Afspelen
Rechts op de knoppenrij in het MuseScore-menu staat de start/stop-knop [►].

Herhalen
Dit is een belangrijk onderdeel voor wat betreft de thuisstudie. Zet cursor op eerste noot waar je wilt beginnen en druk op [►] en als je wilt stoppen weer op [►]. Ga vervolgens weer naar die eerste noot.

Heel handig is ook het gebruik van het linker pijltje tijdens het afspelen. Via pijltje links ga je naar de vorige noot en via [Ctrl] en pijltje links ga je naar de vorige maat.


logo * Gebruik MuseScore    (17-02-2021)
geen afbeelding bij column

Stoppen MuseScore
Bij het stoppen van MuseScore kunnen eventuele wijzigingen die je (per abuis) in de partituur hebt aangebracht opgeslagen worden. Dat opslaan kan je beter 'verwerpen', zodat het oorspronkelijk mscz-bestand ongewijzigd blijft.

Berry Kuijper [17-02-2021]
 
Slotopmerkingen MuseScore
geen afbeelding bij column
 • Buma/Stemra: Net als papieren bladmuziek en ook de digitale versies daarvan in pdf-bestanden, worden ook mscz-bestanden van onze muziek beschikbaar gesteld als hulpmiddel bij thuisstudie via de beveiligde omgeving van onze site.  Ook worden daar eventueel midi-files, geluidsopnames geplaatst, vooral bij de wat oudere muziek.
  Het is uitsluitend aan leden van de vereniging toegestaan om deze bestanden te gebruiken.
 • Opmerkingen en/of suggesties graag doorgeven aan:
  Berry Kuijper
  bas1, bestuurslid (2023), bibliothecaris, thuisstudie1
  (06-2462 1248)
  berry.kuijper@gmail.com
  pasfoto,_klik_voor_originele_afmeting
Bestuur [17-02-2021]
 
* * *Colofon

Deze informatiekrant is samengesteld om zangers van Orpheus te informeren over het werken met MuseScore, de geavanceerde thuisstudiemogelijkheid van het koor. Het document wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het bestuur en is samengesteld door het ondersteuningsteam van deze studiemogelijkheid: Berry Kuijper en Egbert Meppelink. Egbert heeft ook de bijlage geschreven over de beveiligde omgeving van de Orpheus-homepage.

Deze publicatie (*) is een uitgave van mannenkoor Orpheus, het oudste mannenkoor van Alkmaar.
Mannenkoor Orpheus, is een koor voor alle gezindten. Ons motto is zingende mensen zijn gelukkige mensen.

Al onze publicaties zijn openbaar en te vinden op: www.handig4u.nl/orpheus
* * *