logo Nieuwsbrief 2020-02    (20-07-2020)
Inhoud Pagina
Nieuws, nieuwtjes en mededelingen 1    
    Overpeinzingen in lockdown     Joop Spaans 1    
    Overpeinzingen in lockdown     Andries Stuut 2    
    Verbazingwekkend resultaat eerste zoom-repetitie     Herman Verberne 3    
    In memoriam: Piet Veldboer 28-05-1956..02-06-2020     mannenkoor Orpheus 4    
    Coronaoverzicht 23 maart 2020 - 4 juni 2020     Herman Verberne 4    
    Afscheid van Piet Veldboer     Herman Verberne 8    
    In memoriam: Wilco vd Lugt 19-01-1960..24-06-2020     mannenkoor Orpheus 9    
    jubileumvermeldingen en beëindigingen lidmaatschap     bestuur 9    
    Eerste repetitie in seizoen 2020/2021     Herman Verberne 10    
    Coronaoverzicht 4 juni 2020 - 13 juli 2020     Herman Verberne 10    
    Van de bestuurstafel     Wim Welmers 12    
Komende activiteiten 12    
Afsluiting moeilijk seizoen 12    
Colofon 12    
* * *
Nieuws, nieuwtjes en mededelingen
Overpeinzingen in lockdown
geen afbeelding bij column

[ red.] Het Corona-virus bindt Orpheus aan huis en ons bereiken verhalen van onze leden:
Ons erelid Joop Spaans denkt in deze bizarre corona weken terug aan zijn lagereschooltijd, toen de scholen ook gesloten waren en de kinderen thuis moesten blijven. Het waren natuurlijk andere tijden en andere omstandigheden, toch zijn er overeenkomsten. Hieronder zijn waarnemingen en belevenissen uit die periode.
Joop verblijft op dit moment in quarantaine en mag geen bezoek ontvangen, wel post! zijn adres is Jupiterstraat 4 J, 1829 CA Oudorp, mail:  joopj.spaans@gmail.com

De scholen dicht in 44/45 in Alkmaar
Het nu sluiten van de scholen deed me denken aan de Hongerwinter van 1944/45. Toen werden namelijk ook de scholen gesloten, niet vanwege een virus of zo, maar wegens een gebrek aan brandstof in die strenge oorlogswinter. Er was geen brandstof meer om de klaslokalen tijdens de lesuren  te verwarmen. En dus iedereen naar huis! De kinderen moesten thuis blijven en 1 x in de week wat huiswerk ophalen en terug brengen. Voor de rest moesten de ouders het maar uitzoeken!
Toen was er nog geen TV, geen internet en nauwelijks telefoon. Ook geen radio want die waren lang daarvoor al gevorderd en vernietigd. Geen vrolijke muziek,  alleen gecensureerd oorlogsnieuws.  Daarmee moest men het doen. Na 19:00 u. was het zelfs verboden om buiten te zijn, tenzij je een over een “Ausweis” beschikte. Maar hoe verliepen die dagen? Hoe hebben de veelal toen nog grote gezinnen het kunnen uithouden?

Het was een zeer strenge winter met vaak zware sneeuw buien. Alle sloten en kanalen waren dicht gevroren. Dus er was volop ijs- en sneeuwpret, zoals gekke sneeuwpoppen, iglo’s maken en natuurlijk veel schaatsen op de Alkmaarse grachten en de singel.  Waar nu de wijk Huiswaard is was toen in 1944/1945 een grote waterplas (ondergelopen land) en door de strenge vorst dicht gevroren en tot  een prachtige ijsbaan geworden, daar brachten wij vele uren door.
Op de singel waren altijd mannen bezig om de schaatsbanen schoon te vegen, veel lol was er daar te beleven.
Na  de winter was er tijd en ruimte genoeg om veel op straat door te brengen, auto’s waren er niet of nauwelijks, dus lekker veel voetballen op straat was geen probleem. Als we door de weersomstandigheden in de winter niet naar buiten konden moesten we wel binnen blijven. Daar vermaakten we ons veelal met spelletjes, zoals “mens erger je niet” of monopolie, In die tijd heb ik ook de liefde voor het kaart spel  leren ontdekken, zoals hartenjagen en klaverjassen.

In dat jaar van de hongerwinter zat ik in de 6e klas van een jongens school. Ik wilde graag na het LO naar de ULO. Samen met 3 andere jongens uit mijn klas, de overige 36 jongens zouden naar de Ambachtsschool of het VGLO. ( de 7e klas) gaan. Toen de scholen  dus dicht gingen was er echter geen les meer De hoofdonderwijzer gaf ons vieren toen bijles bij hem thuis in de huiskamer om ons klaar te stomen voor het toelatingsexamen van de ULO. Zonder dat papiertje had je geen toegang tot dat  onderwijs. Ik ben hem (de hoofdonderwijzer) nog altijd dankbaar dat ik die kans voor dat extra onderwijs heb gekregen.


logo Nieuwsbrief 2020-02    (20-07-2020)
geen afbeelding bij column

Het waren barre tijden. Ik vraag het me nog dikwijls af hoe ouders toen die winter hebben kunnen doorkomen met alle kinderen thuis . Vooral de moeders hadden het zwaar, natuurlijk was er bij de spelletjes ook wel eens ruzie, de moeders  waren dan weer de vredestichters.  Behalve de spelletje binnenshuis en het buitenspelen (kattenkwaad) maakte ook het lezen van boeken  een belangrijk deel van  de dag uit. Iedere zaterdagmiddag naar de Bib op de Laat om het uitgezochte boek op te halen. Een leuk ritueel was dat altijd voor mij.
Soms mocht ik daarbij  zelfs helpen! Nu ben ik nog een grage lezer van een goed Boek, zou dat met die akelige winter 44/45  te maken hebben?

Dit alles kwam naar boven bij het zich aandienen van de huidige miserere. Momenteel woon ik in een verpleeghuis waar geen bezoek meer is toegestaan en ik dus voldoende tijd heb gehad mijn gedachten naar toen te verplaatsen en op papier te zetten.

Joop Spaans [07-04-2020]
 
Overpeinzingen in lockdown
geen afbeelding bij column

[ red.] Het Corona-virus bindt Orpheus aan huis en ons bereiken verhalen van onze leden:
Zoals bekend is ons koorlid Andries Stuut werkzaam in het NWZ (Noord West Ziekenhuisgroep) te Alkmaar. Andries ervaart dus elke (werk)dag aan den lijve wat het Coronaspook in Alkmaar en omgeving teweegbrengt. Hij heeft het onderstaande in eerste instantie geschreven voor een ander koor waar hij in zingt, het leek hem aardig om dit ook bij de leden van Orpheus op de leestafel te leggen. Wij allen worden dagelijks geïnformeerd over het coronaspook, echter weinigen zitten er zo dicht op als Andries.

Van de week was er een vraagje over de stand van zaken op mijn werk, bij deze een verslagje.

Ik werk dus binnen het ziekenhuis als anesthesiemedewerker. Daarnaast ben ik verpleegkundige. In het gewone leven werk ik samen met de anesthesioloog (een medisch specialist die dan de baas is) aan anesthesie op OK en daarbuiten op bijv. de radiologie en hartkatheterisatie. Voor acute dingen werken we ook binnen het reanimatieteam op met name de spoedeisende hulp (SEH) en zijn dan met name bezig met beademing (luchtwegmanagement… leuk woord toch).

Het ziekenhuis bestaat nu eigenlijk uit twee patiëntenstromen:  (verdacht van) COVID en ander leed. Dat zie je terug op de SEH, verpleegafdelingen (afdelingen voor verdacht, bewezen, ICU, palliatief). Daarnaast zijn er zo min mogelijk personen in het ziekenhuis. Geen vrijwilligers (vaak de risicogroep), geen patiënten die kunnen wachten, geen personeel dat thuis kan werken en geen personeel dat niet echt nodig is. De operaties die kunnen wachten zijn ook uitgesteld.

Tot vorige week maandag waren wij ons aan het voorbereiden op beademen op de uitslaapkamer (verkoever/ recovery) en het luchtwegmanagement van COVID-patiënten op diverse plekken in huis. Het aantal operatiekamers werd beperkt tot zes (normaal zo’n 14-16) en het overcomplete personeel werd ingezet op andere afdelingen of zat thuis.

Vorige week maandag kregen we onze eerste COVID patiënten op onze als ICU ingerichte verkoeverkamer. We hebben daar 12 beademingsplekken en die waren gisteren allemaal in gebruik. Gisteren (dinsdag) waren er 24 ICU plekken in gebruik door COVID patiënten. Deze patiënten zijn vaak echt ziek en op een andere manier dan ik gewend was (grote longproblemen). Intensief, leerzaam maar niet leuk (ik ben eigenlijk redelijk soft). Maar oké, dit overkomt ons. Er gaan ook patiënten van de beademing naar andere verpleegafdelingen en naar huis/verpleeghuis dus het is niet alleen sores.

Op de verkoever werken we samen met ICU, MCU, CCU, verkoeververplk en operatieass waarbij de ICU verpl. de regie hebben. Ik heb wel wat meer respect gekregen voor het echte verpleegwerk!
Er gebeuren ook leuke dingen op het gebied van samenwerking. De orthopedie doet het draaien van patiënten, operatie-assistenten werken op verpleegafdelingen of bij het patiëntentransport, kinderartsen helpen bij volwassenenzorg, oncologen (vaak goeie, empathische praters) verzorgen familiecontacten en er zijn leuke initiatieven vanuit de omgeving (bloemen, lekkers enz., een boodschappenbezorgservice voor personeel).

Vorige week was ik redelijke gestressed vanwege alles wat er aan zat te komen, maar nu komt er langzamerhand een ritme in. Dagje OK (nu nog maar vier kamers), avondje ICU. Het is voorlopig wel zo dat we gewoon 36 uur werken, wat dat betreft is er wel balans (vakanties zijn overig wel ingetrokken). Wel wat persoonlijk leed: Heb mijn baard ingeleverd ivm het dragen van adembescherming…

Groeten en blijven zingen! Andries

Andries Stuut [08-04-2020]
 

logo Nieuwsbrief 2020-02    (20-07-2020)
Verbazingwekkend resultaat eerste zoom-repetitie
geen afbeelding bij column

Op maandag 11 mei was de eerste digitale Orpheus repetitie. De planning was om in de volgorde tenor 1, tenor 2, bas 1, bas2 telkens een half uur te  repeteren en voor Zana een 10 minuten tussenpauze. Natuurlijk het was niet verplicht en sommige mannen hebben hun reden om niet mee te doen: geen internet, geen computer met camera en microfoon, vind het niet passend. Enkele hadden ook afgemeld bij Zana: iemand was bij familie zonder internet en iemand was niet bij stem. Ook was er iemand die dan liever thuis een tijd met de piano zelf oefende. De repetitie was met behulp van het programma Zoom. Zana stuurt een link en de ontvanger kan zich aanmelden, waarna Zana de aanmelding accepteert en zo groeit per sessie het aantal deelnemers. Hoewel de opstart even mis ging omdat de gemailde link niet werkte, werd door Zana, ondergetekende en Egbert redelijk snel een nieuwe, wel werkende link verstuurd. Daarna ging het goed. De opzet was als volgt:

Zana gebruikte de volgende methode per zangstuk:

 1. Meekijken met bladmuziek op Zana’s computer en in de rechter kantlijn de gezichten van de deelnemers. Zana kon per zanger microfoon uit- en aanzetten en je kon zien wiens microfoon uit stond.
 2. Alle microfoons uit en beurtelings Zana voorzingen en bij de herhaling alle mannen meezingen. Het effect was dat elke man eigenlijk een unisono duet met Zana hoorde, terwijl iedereen zong.
 3. In de tweede ronde werd het stukje nogmaals gezongen door voorzingen gevolgd door meezingen. Alleen dit keer werd beurtelings één microfoon opengezet. Nu kon iedereen die duetten echt horen. Telkens een andere zanger samen met Zana.
 4. Zo werden achtereenvolgens: “Een korte inzing oefening met wat muziekloopjes” en ”anderhalve pagina van het tweede deel van Blauen Donau” doorgenomen. 

Resultaat was dat tussen begin en eind van de repetitie het nieuwe stuk van Blauen Donau verliep van ”onzeker met fouten” via “elke zanger individueel steeds beter” naar “complete uitvoering”. Unisono want alle deelnemers waren van dezelfde zangstem en niet perfect wegens electronicaverschillen en wisselend zelfvertrouwen van de zangers. En toch, zeer bevredigend.
 
Zana sloot af met een evaluatierondje. De baritons waren allemaal blij dat ze het gedaan hadden. ”Kleine individuele verbeteringen”, “Nu weet ik waar ik van de week even op ga studeren”, “Ontzettend leuk om elkaar weer te zien, spreken en ook nog te zingen”, “Gevoel dat we samen weer wat doen” en “echt weer een Orpheus-activiteit“. Wij wisten allemaal wel dat dit natuurlijk sociaal en zangtechnisch niet hetzelfde is als een repetitieavond met het koor. De algemene stemming was er toch een van “Veel beter dan verwacht”. Zana melde mij telefonisch dat bij andere deelnemers soortgelijke geluiden waren. In aantallen hebben meegedaan 4x tenor 2, 5x bas 1 en 6x bas 2. De eerste tenoren hadden de pech dat in hun tijdslot net de problemen met de zoom-link speelde. Ook zijn zij de kleinste groep en dan blijven er bij gelijke uitval minder zangers over.

Ikzelf vond het boven verwachting. Ik bedoel: ik had al zo veel gehoord over dat muzikaal geen hoog niveau gehaald kan worden (verschillende computers, verschillende internet-snelheden, haperingen op geluid en beeld). Ik was dus nogal sceptisch. Toch wil het bestuur en Zana unaniem wel iets aanbieden aan de leden. Het eerste experiment met een soort van webcursus beviel Zana niet zo, zij kwam er achter dat zij veel oppikt uit de response van de zangers en dat viel nu voor haar weg door het éénrichtingsverkeer. Ook de zangers vonden bij navragen een groot ervaringsverschil in het aangebodene: “Het ene spreekt meer aan en het andere niet of veel minder”. Orpheus leeft en dus kan er gezongen worden is ons standpunt. En wat gebeurt er? Met die hele lage verwachting viel het 100% mee. Sterker nog, we haalden resultaat. Elke bariton kreeg een verbeterpunt mee. En, hoewel zelfvertrouwen, zangervaring en zangniveau natuurlijk niet gelijk is over de leden, ging het wonderbaarlijk goed. Het kan doodeng zijn om jezelf alleen met Zana te horen en jouw verschil met de andere zangers te ervaren. Doch wat is de realiteit? Wij zijn baritons onder elkaar en wij kennen elkaar. Niemand vind het erg als je foutjes maakt en dus is het achteraf helemaal niet eng. We zijn onder elkaar en vinden het goed en fijn. Misschien zijn dit soort sessies wel heel goed om aan je zelfvertrouwen te werken. Maar geloof mij, er zat een grote hoeveelheid fijne energie in de sessie. We kikkerden er duidelijk van op.
 
Wij doen a.s. maandag alle vijf weer mee. Wij vinden een half uur nog te kort. Realiteit is dat deze sessie maar een half uur per stemsoort is en tegelijkertijd tweeëneenhalf uur voor Zana. Zana meldde mij dan ook: "Het kan niet langer dan een half uur per stemsoort. Ik hou ook de pauze tussen de stemsoorten op 10 minuten, want dan is er geen gevoel van haast bij wat uitloop". Namens de baritons durf ik te stellen: “Doe de volgende keer ook mee en laat je verrassen!

Herman Verberne [14-05-2020]
 

logo Nieuwsbrief 2020-02    (20-07-2020)
In memoriam: Piet Veldboer 28-05-1956..02-06-2020
geen afbeelding bij column

Piet Veldboer bariton bij Orpheus sinds 04-09-1995. Op vierenzestig-jarige leeftijd plotseling overleden. En dit heeft impact. Nog gisteravond deed Piet enthousiast mee met de zoom-sessies die onze dirigent voor Orpheus organiseert zodat wij het zingen levend houden in de Corona-crisis.

Piet was een eenvoudige man met veel gevoel. Hij was de laatste jaren vaak afwezig wegens ziekte, een gevoelig ademhalingsorgaan, zo hoorden wij. Dan is zingen goed voor een mens. En zingen deed Piet. Hij zat op twee koren en ging naar vele uitvoeringen om te genieten van muziek en zang in het bijzonder. Nu was Piet niet een heel goede zanger en dat vond hij zelf het ergst. Met ongelooflijk veel inzet werkte Piet continu aan het verbeteren van zijn zang. Thuisstudie, privé-sessies, hij deed alles er aan en alles met veel energie. Dit leidde tot veel verbetering. Ik mocht Piet erg graag om deze tomeloze inzet en ook mocht ik het resultaat daarvan van nabij meemaken. Want dat was er op die vele woensdagavonden met een kleine wisselende groep baritons. Wij mochten dan ook zijn verbetenheid zien op het maken van een foutje en de glunderende kop als het vervolgens goed ging. Bij alle concerten was Piet nerveus en dus oplettend en geconcentreerd, dat kon iedereen in de zaal zien. Ook hen moet altijd zijn opgevallen als het goed ging, want dan straalde hij. Dit was de laatste tijd in stijgende lijn.

Na een auto-ongeluk, nu vele jaren geleden, is Piet wegens blessures gestopt met autorijden. Dus voortaan werd het de fiets. Door weer en wind (en ook vaak met mooi weer) toogde hij naar werk en terug, naar hobby en terug fietstochten door grotere gebieden. Menigheen zal hem doorweekt of in goed regenpak hebben zien arriveren en ook weer weggaan. Oterleek was zijn thuis. Behalve dan in die paar jaar dat hij wegens verbouwing moest verhuizen naar Stompetoren. Een klein stukje verderop maar Piet was gelijk ontheemd. Het was niet eerlijk dat de aangekondigde periode van niet-in-Oterleek-wonen vele jaren langer duurde. Daar werd Piet ongelukkig van. Des te gelukkiger was zijn terugkeer naar de Dorpsstraat in Oterleek. Daar knapte hij ook enorm van op. Zijn thuisbasis was dus Oterleek, maar zijn wereld was overal. Piet was zeer reislustig vele bekende en ook onbekendere landen en steden bezocht hij. Als hij weer terugkwam dan wist Piet opeens uit de losse pols heel veel feiten van de bezochte stad of streek. En hij was fotograaf dus boeken vol van zijn reizen zijn er gemaakt. Orpheus werd zo deelgenoot in al Piet's avonturen.

Piet was gek op goede koffie. En vond het heerlijk om daar iets lekkers bij te nemen. Best wel gek voor iemand die zijn hele werkzame leven heeft gewerkt bij groot-producenten in koek. Het was echt een sport om hem iets bijzonders voor te zetten. En ook was Piet vrijgevig. Heel Orpheus heeft met aanhang zijn 50ste verjaardag gevierd met natuurlijk koffie met lekkers, maar ook met een stampotten-maaltijd in De Burg Noord Scharwoude. En niet alleen met zijn verjaardag tracteerde hij met koek van eigen deeg. Om de haverklap had Piet een voorraadje koek mee om uit te delen op de repetitie. En dan was er altijd genoeg voor het koor, de bediening en vele passanten van die avond.

Ik ga Piet missen, vaste zanger aan mijn rechterhand de laatste jaren. Herman Verberne

mannenkoor Orpheus [02-06-2020]
 
Coronaoverzicht 23 maart 2020 - 4 juni 2020
geen afbeelding bij column

Update 4 juni
De eerste 4 zoom-sessies hebben plaatsgevonden. Wij verlengen deze sessies t/m 29 juni 2020. Wij blijven de uitnodigingen naar alle zangers sturen. U bent natuurlijk vrij om wel of niet deel te nemen, er is geen verplichting noch een oordeel. Door eenieder te blijven uitnodigen geven wij alle zangers de kans om, per keer, van gedachte te veranderen. Voor mensen die het technisch niet redden bestaat er de mogelijkheid van ondersteuning. Vraag dan om hulp en wij kijken hoe wij u kunnen (laten) helpen.

Voor het nieuwe seizoen hebben wij de huur van De Oever opgepakt m.i.v. 31 augustus. Ons werd een opgave gevraagd en, hoewel we nu nog niet weten in welke vorm het hervatten plaats kan gaan vinden, gaan we er van uit dat enige mogelijkheid tegen die tijd weer geboden gaat worden. Gezien de berichtgeving over samenkomsten (en die van koren in het bijzonder) schatten wij in dat die eerste repetities in een soort van 50% uitvoering gehouden gaan worden. D.w.z. één uur repetitie voor de helft van het koor, een pauze en daarna nog een uur voor de rest van het koor. Nogmaals, details hierover kunnen wij nu nog niet geven.

Afgelopen dinsdag is plotseling overleden Piet Veldboer (zie afbeelding onder). Doordat Corona-regels onze samenleving dirigeert, is het afscheid nemen aan strenge regels gebonden. Alle zangers, Zana en Annemarie ontvangen vrijdag 05-06-2020 een mail met bijzonderheden over het afscheid, zoals die zijn kortgesloten met de nabestaanden.


logo Nieuwsbrief 2020-02    (20-07-2020)
geen afbeelding bij column

Afbeelding


Update 24 mei
Direct na de tweede zoom-repetitie op 18-05-2020 is een enquêtet egehouden onder de twintig deelnemers. Algeheel resultaat is positief te noemen. U vindt hier een verslag van de enquête.


logo Nieuwsbrief 2020-02    (20-07-2020)
geen afbeelding bij column

Update 15 mei
Afgelopen maandag 11-04-2020 was de eerste uit een reeks van vier experimenten om te repeteren via zoom. U vindt hier een verslag van die actie. Wij hopen het resultaat maandag 18-05-2020 voort te zetten.

Update 7 mei
Om te beginnen heeft de persconferentie van regering gisteren ons beeld van langzaam verminderen van de maatregelen bevestigd. Wij zien nog geen aanleiding om datums te noemen die voor 1 juni liggen.

Afgelopen maandag 4 mei heeft Zana haar eerste experiment met een zoom-sessie gehouden met de tweede tenoren. Jan Zijlstra werd voor deze sessie weer even tweede tenor om ook namens bestuur ervaring op te doen. Een genodigde deed niet mee (en dat mag), twee deelnemers konden technisch niet aanhaken op de uitnodiging. Een verbeterde versie van instructie is daarop door Egbert verzorgd. Vanavond heeft bestuur en Zana gesproken over een verlenging van de zoom-sessies met vier maandagen. Nogmaals, dit gaat meer over actief aan Orpheus deelnemen en saamhorigheid, dan over efficiënt repeteren. Geenszins gaan wij dit verplicht stellen, maar hopen meer op deelname omdat het een activiteit van ons mannenkoor is en ons dus bindt.
Daarbij is voorgesteld om ook maandag 2e pinksterdag mee te laten doen. Door Corona zijn er toch geen andere evenementen en wij verwachten wel een wat lagere opkomst en ook een enthousiasme.
De zoom-sessies gaan over 4x een half uur per stemsoort met een pauze voor het overschakelen van deelnemers naar de volgende stemsoort. Er is een roulatiesysteem in de maak, zodat niemand voorgetrokken of achtergesteld wordt m.b.t. het tijdstip van oefenen. Zana zal één dag van te voren een uitnodiging versturen met daarin:

 1. Instructie voor deelnemen aan de door haar opgezette zoom-sessie. De mannen hoeven zelf geen sessies op te zetten alleen maar deelnemen door op een link te klikken.
 2. Het rooster voor de eerstvolgende repetitie. Tegen die tijd is het roulatiesysteem definitief, doch wordt door Zana per stemsoort de starttijd meegedeeld.
 3. Het programma voor die maandag, eventueel aangevuld met PDF van bladmuziek, zodat zangers muziek die niet in de map zit toch op exact dezelfde manier kan afdrukken.

Wim Welmers heeft nog even contact gehad met Ben, die sinds zijn operatie al behoorlijk opknapt. Goed nieuws dat ik de leden niet wil onthouden.

Jan Zijlstra heeft een mail ontvangen van De Oever. Daarin kondigen zij aan dat per juni zij genegen zijn op in de dagsituatie (dus niet 's avonds) kleinschalige evenementen/bijeenkomsten te willen begeleiden, vermits eenieder zich houdt aan de anderhalve meter regel. Ons is nu nog niets bekend over toestemming voor dit soort activiteiten voor verenigingen (verenigingen zijn gisteravond niet genoemd in de persconferentie). Ook zal zo'n bijeenkomst met een maximum aantal zijn (genoemd is beginnend met 15 en later doorgroeien naar 25). Wij houden dit in de gaten.

Update 23 april
Op maandag 20 april jl. heeft Zana een les uitgewerkt voor de zangers. De les bestond uit een musescore van het tweede deel van Blauen Donau, een stuk dat Zana graag de zangers wil laten oefenen in deze periode. Daarnaast heeft ze een musescore bestand gestuurd met enkele toon-oefeningen in d-groot, de toonsoort van een deel van de Donau. En ook in die musescore aandacht voor een deel van de Donau uitgewerkt voor 2e tenor een onderdeel dat alle zangers mee kunnen zingen, ongeacht hun zangstem. Deze musescore bestanden heeft zij aangevuld met drie instructieopnames, waarmee u enige verdieping van de lesstof tot u kunt nemen. Na enige feedback over tonennamen heeft Zana vandaag het musescore bestand van de toonoefeningen verbeterd voor wat betreft de namen van tonen bij het aanleren.

Ik heb met Zana ook gepraat over de verwachte effecten en nut. Zana gaf aan het erg moeilijk te vinden om een les te geven zonder directe feedback. Normaal ziet ze aan de mannen voor zich of een instructie land of niet. Dus schommelde zij in haar instructies tussen een uitleg voor mensen niet nog geen ervaring hebben en mensen die al zangles hebben gehad. Niet elke stijl van de les zal dus eenieder aanspreken. Daarom gaat Zana aanstaande maandag met (een aantal) van de tweede tenoren een interactieve les doen via zoom. Dit is een testneming of de interactieve methode beter aansluit bij de instructiestijl van Zana en bij de deelnemers. Het bestuur, dat zojuist een overleg heeft gehouden over de gang van zaken, vinden dit een goed test-initiatief en wensen Zana en de deelnemers veel plezier en veel succes. Als de test goed uitvalt, dan zullen we kijken in hoeverre deze methode ons koor in de crisis plezier en vooruitgang biedt. Het is natuurlijk ook leuk om je zang(stem)maten weer even te spreken.

De persconferentie van afgelopen dinsdag heeft een voorzichtig beeld gegeven van verminderen van lockdown. Onze indruk van de laatste drie persconferenties is er een van een slechts langzaam vorderende ontsluiting van het lock. Logisch ook als het gaat om verbetering van de volksgezondheid en vooral het voorkomen van weer een piek-verslechtering. Vooralsnog zien wij geen reden voor snel herstel van de crisis-situatie met betrekking van ons koor. Wij blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen.


logo Nieuwsbrief 2020-02    (20-07-2020)
geen afbeelding bij column

Update 10 april
Orpheus stuurde een paaskaart (zie afbeelding rechts).

Update 9 april
Vandaag is een dirigent overleg geweest met het bestuur en Zana. Onderdeel van dit gesprek was in hoofdzaak Orpheus in Corona en wat nu?

 1. Oefenen
  Wij willen de leden toch helpen met het zingen zonder bijeenkomst. In de eerste plaats heeft Zana ‘Blauen Donau’ in bladmuziek uitgebreid. De komende week zal deze u allen bereiken via musescore. Daarnaast heeft Zana een Russisch nummer geselecteerd. Ook deze zal via musescore verspreid worden. Maar, omdat Russisch ook betekent uitspraak, gaat Zana de komende dagen van alle 4 de zangstemmen een opname maken door haarzelf gezongen. Deze opname zal in mp3 worden uitgebracht. Mocht u het niet weten, een mp3 is een computerbestand dat elke computer zo maar kan afspelen. Wij hopen dat jullie met deze hulpmiddelen toch bezig kunt zijn met het werken aan Orpheus.

  Ook hebben wij gesproken over de mogelijkheid om met zangstemmen in kleine groepjes een buitenrepetitie te houden. Het idee was om dan op een ruime plaats elkaar op te zoeken en dat iedereen een stoeltje meeneemt. Als wij dan voldoende grote afstand behouden, dan zou dit mogelijk moeten zijn. Een leuk idee, er zitten wel nadelen aan. Hoogstwaarschijnlijk is dit niet toegestaan en kan een gemeente bekeuringen uitdelen die er niet om liegen. Verder is het zeer waarschijnlijk dat buiten en op afstand van elkaar het uitermate lastig is om elkaar te horen en op toon te blijven. Vooralsnog gaan we dit plan niet in werking stellen.

 2. Hervatten repetities en uitstel algemene ledenvergadering
  Dan, op enig moment zal het verenigingsleven weer aan kunnen vangen. Het bestuur denkt dat, indien zaken weer soepeler gaan lopen, dat het dan niet gelijk is toegestaan om met zijn vierendertigen tegelijk ook samen te mogen komen. Wat eerder denkbaar is dat men dit klein laat aanvangen. Wij denken nu dat er dan bijvoorbeeld per zangstem begonnen kan worden. Dat betekent dan de eerste helft de ene groep, een kwartier pauze (niet om gezellig samen te komen, maar om bij het wisselen er zeker van te zijn dat dit niet gebeurt). En daarna de tweede helft met de volgende groep. Nadeel is dat Orpheus dan langzamer opstart, het voordeel is dat dit gedoceerd en veilig gebeurd.
  In dit kader zal dan de ALV uitgesteld moeten worden tot het moment dat alle mannen weer samen mogen komen. Dit kan nu eenmaal niet anders.

 3. Eerstvolgende concert
  Vooralsnog stond een november-concert op de rol. Nu het zeer waarschijnlijk is dat de bijeenkomsten niet voor 1 juni weer hervat kunnen worden hadden wij al gemeld dat een verkleining van dit concert tot een 1 uurs concert waarschijnlijk is. Echter, we hebben alle mogelijkheden besproken en krijgen het gevoel dat op 1 juni niet alles zo maar in één keer wordt opengegooid. Een voorzichtige aanpak door de overheid zou wel eens kunnen betekenen: een maand uitstel of zelfs over de zomervakantie heen.
  In dat geval wordt het onwaarschijnlijk dat een zelfs een kort concert haalbaar is. We zouden dan kunnen overgaan tot een heel kort concert voor achterban of kiezen voor uitstel tot later datum.

 4. Ingezonden teksten
  Joop Spaans en Andries Stuut hebben ons een verhaal gezonden dat zij met Orpheus wilden delen in deze Corona-tijd. Leuk initiatief en het toont dat men nog steeds met Orpheus bezig is. Ikzelf wordt ook af en toe benaderd via mail of telefoon. Welnu de verhalen van Joop en Andries zijn het lezen waard en we hebben ze gepubliceerd op onze site. Hiervoor is de titel “Overpeinzingen in lockdown” in het leven geroepen. Als er leden zijn die iets over de situatie of wat hun in de situatie raakt rond ons koor en de koorbelevenis, dan kunnen we die ook opnemen. Vooropgesteld dat het stuk duidelijk voor publicatie geschikt is en ogenschijnlijk voor het koor bedoeld.

logo Nieuwsbrief 2020-02    (20-07-2020)
geen afbeelding bij column

Update 2 april
Op dinsdag 31 maart heeft het bestuur google.hangouts gebruikt om te testen of digitaal vergaderen ook werkt voor ons. Test geslaagd. Op donderdag 2 april heeft het bestuur vergaderd. Onder andere over de effecten van Corona voor het koor. De Oever heeft zijn deuren gesloten op het aangeven door ministerie van een verbod op bijeenkomsten tot 1 juni. Afgelopen maandag is de intelligente lockdown door Minister Rutte verlengt tot 28 april. Hij gaf daarbij aan om tot en met de meivakanties niet te rekenen op versoepeling.

Als het weer toegestaan wordt om bijeen te komen, dat is het bestuur voornemens om te beginnen met een ALV. Die avond kunnen leden dan al wat eerder komen om elkaar even te spreken over de ervaringen die men gehad heeft. Omdat te verwachten valt dat een eerste repetitie toch al veel gepraat gaat worden, slaan we dan twee vliegen in één klap a) we verliezen niet twee repetities aan veel praten en b) Algemene Ledenvergadering moet niet te laat na het eerste kwartaal.

Bij een ingeschatte hervatting van repetities per juni is het duidelijk dat een groot concert in november niet haalbaar lijkt, effectieve repetities zijn dan nog 2x voor de zomervakantie en ongeveer 12x na de zomervakantie. In overleg met Zana is wel al besloten om in ieder geval naar een concert toe te willen werken en wij overwegen dus dat het november-concert een wat kleiner karakter hoort te krijgen. Ter compensatie willen we dan wel een voorjaarsconcert 2021 overwegen. Dit is het spoor waarop wij ons bestuurlijk nu inzetten. Echte besluitvorming kan tijdens ALV verwacht worden.

Zana is bezig met het verder uitwerken van Blauen Donau. Ook heeft zij nog wat andere ideeën. Het bestuur wil kijken of een dirigentoverleg digitaal volgende week donderdag 9 april gerealiseerd kan worden.

Update 23 maart
De op 23 maart gemelde strengere maatregelen zullen er toe leiden dat Orpheus alle activiteiten en samenkomsten moet uitstellen tot 1 juni. Natuurlijk is er nog geen zekerheid over de einddatum van het uitstel en het bestuur houdt de berichtgeving in de gaten.

Het is moeilijk om je weg te vinden in dit gebeuren. Om verspreiding van de ziekte af te remmen moeten alle mensen zich houden aan de maatregelen. Er niet aan mee werken is gewoon a-sociaal. En zulk a-sociaal gedrag zal Nederland ook langer in de problemen houden. Het bestuur dringt dan ook aan dat eenieder zich aan de regels houdt. Het is nu dubbel pech dat, daar waar Orpheus voorziet in een sociale rol en een steun zou kunnen zijn bij mensen in moeilijkheden, nu juist die functie van ons koor niet kan worden vervult.

Misschien kan het u helpen om op maandagavond toch van 20:00-20:30 uur bezig te zijn met het mannenkoor. Ikzelf oefen dan ook. Het herinnert mij aan al die keren dat het zingen met Orpheus steun gaf aan mij toen ik dat zo hard nodig had. Misschien helpt het ook u dat zingen gelukkig maakt, zelfs als onze groep dat niet als groep kan ervaren.

Het bestuur bereidt zich voor op een digitale bestuursvergadering ná 31 maart. Wij bespreken dan de actuele situatie van ons koor in deze omstandigheden. Ook gaan wij voort met het uitwerken van onze visie n.a.v. de ervaringen met Frans. En wij zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste leden die willen meewerken aan de toekomst van het koor. Geef u op als bestuurslid, wij willen een bestuur van 5 mensen hebben.

Herman Verberne [29-06-2020]
 
Afscheid van Piet Veldboer
geen afbeelding bij column

Vorige week dinsdag (2-6-2020) is Piet Veldboer plotseling overleden. In deze tijd van Corona is het erg moeilijk om dan op een goede manier afscheid te nemen. Koren mogen niet zingen en bijeenkomsten mogen niet meer dan 30 deelnemers hebben. In overleg met de nabestaanden hebben wij een manier gevonden om toch deel te nemen aan het afscheid.

Afgelopen zaterdag was er gelegenheid om individueel afscheid te nemen van Piet in zijn woning in Oterleek. Ik had afgesproken om in de middag de gehele periode aanwezig te zijn op een afstandje, zodat als er mensen waren met behoefte aan een gesprekje, dat dat mogelijk was. Zo kon ik zien dat vele mensen kwamen uit de wereld van Piet om hun afscheid van hem te nemen. Ook Orpheus zangers waren daarbij en de lichte motregen verstoorde dit niet. In de avond-sessie zou Jan Zijlstra de honneurs waarnemen. Hij moest door hevige regenval zijn aanwezigheid wat korter maken.

Vandaag kon het koor als vereniging ook zijn afscheid nemen. Een flink aantal zangers kwam om plaats te nemen in de lange haag van bezoekers tussen Piet's huis en de molen aan de Schermerdijk. De mannen waren in uniform gekomen dus de aanwezigheid van Orpheus viel alle mensen op. Zo werd later bij de afscheidsbijeenkomst in besloten kring ook bevestigd door enkele mensen. Hoewel wij ons gebruikelijk afscheid niet konden geven, gaf dit mij wel het gevoel dat er sprake was van een herkenbaar en herinnerbaar moment. Dat wij gisteravond in de zoom-sessies nog Ecce quo modo moritur hebben gezongen (hoe rommelig dan ook) droeg ook bij aan het geheel.


logo Nieuwsbrief 2020-02    (20-07-2020)
geen afbeelding bij column

In het crematorium van Heerhugowaard was het besloten afscheid. Maximaal 30 mensen en één stoel daarvan voor Orpheus. Ik heb daar gesproken over onze herinneringen aan bijna 25 jaar Piet en Orpheus, gebaseerd om het in memoriam elders op deze site. En aangevuld met een paar eigen ervaringen met Piet. Piet is een opmerkelijke man die altijd met volle energie aanpakt niet alleen in werken, maar ook in nieuwe dingen doen en zichzelf aanpakken. Maar liefst 7 sprekers in totaal gaven een beeld van de bijzondere dingen uit zijn leven en de hoge waardering die iedereen daarbij voelde. Vele ervaringen kwamen terug in de diverse sprekers. Maar het bijzondere zat in de verschillen, waardoor een heel mooi breed beeld van Piet werd gebracht.

Orpheus verliest een bijzonder lid in deze eenvoudige en gezellige man die altijd weer aanpakte.

Herman Verberne [09-06-2020]
 
In memoriam: Wilco vd Lugt 19-01-1960..24-06-2020
geen afbeelding bij column

Op 24-06-2020 is op zestigjarige leeftijd plotseling overleden Wilco van der Lugt. Zo'n twee jaar geleden heeft Wilco zich, op inspiratie van zijn twee muzikale dochters, aangemeld bij Orpheus. Wilco was een rustige man. Niet sterk op de voorgrond tredend en ook, volgens eigen zeggen, een nieuwkomer in de muziek. Dat was de reden waarom hij zich ging bekwamen met de hulp van mede-bas Wim Welmers. Samen met Wim werkte Wilco aan zangtechnische verbetering. Dit heeft Wilco met twee handen aangepakt. "Het is ontzettend mooi om hem zo actief bezig te zien aan verbetering. Er spreekt een grote wens uit om ten volle te willen genieten van de zangkunst", zo meldde Wim.

Ook op ander vlak was Wilco actief. Op 14-04-2019 zou Orpheus het nummer 'Der Schmiedegesellen' uit 'Der Waffenschmied' ten gehore gaan brengen. Wilco opperde het idee om in een rust, vlak voor het eind, een paar zangers een aambeeld ritmisch te laten nabootsen. Gewoon een paar klappen op de maat met een hamer op ijzer, bij het wegvallen van de stemmen en met pianobegeleiding. Een test werd uitgevoerd en iedereen enthousiast. Voor de uitvoering had Wilco zelfs gezorgd voor stukken ijzer op een statief, zodat de zangers slechts één hand voor het slaan nodig zouden hebben. Resultaat een enthousiast onthaal door het publiek dat het effect en de bijkomende lach zeer waardeerde.

Eind vorig jaar was het bestuur op zoek naar versterking. Gesprekken met diverse kandidaten leverden weinig succes op. Totdat Wilco op zijn bescheiden manier bracht: "Ik denk er over na om mij hiervoor op te geven. Ik heb alleen nul bestuurservaring". Na een paar gesprekken meldde Wilco zich aan als kandidaat. En het bestuur bood hem een stage aan. Dit nam december 2019 tijdens het Kerstreces een aanvang. Tot aan de Algemene Ledenvergadering zou hij als toehoorder meedoen in bestuursvergaderingen, om zo te zien hoe die vergaderingen in zijn werk gaan en de bestuursleden zich gedragen. De komst van Corona en lockdown veroorzaakte natuurlijk veel extra problemen. De ALV werd tot nader order uitgesteld en het besturen ging voort met alle bijkomende nieuwsoortige problemen als o.a. niet meer mogen zingen. Wilco heeft in de afgelopen maanden daar een bijdrage aan geleverd die het bestuur echt kon gebruiken.

Orpheus verliest in Wilco een actieve zanger en lid met hart en inzet voor onze vereniging. Zo plotseling en veel te jong wegvallen is een gemis, dat moeilijk onder woorden valt te brengen. En wij wensen ook zijn gezin en familie veel sterkte met dit enorme verlies.

mannenkoor Orpheus [28-06-2020]
 
jubileumvermeldingen en beëindigingen lidmaatschap
geen afbeelding bij column
Datumbij Orpheus
01-06-2020Jan Keijsper25 jaar
01-04-2020Dick Zijlstra5 jaar
opzeggingennaamlidmaatschap
02-06-2020Piet Veldboer04-09-1995..02-06-2020
24-06-2020Wilco van der Lugt01-09-2018..24-06-2020
.In de maand juni overleden Piet en Wilco!
bestuur [01-07-2020]
 

logo Nieuwsbrief 2020-02    (20-07-2020)
Eerste repetitie in seizoen 2020/2021
geen afbeelding bij column

Sinds de laatste (zoom) repetitie is het bestuur druk geweest met de terugkeer naar live repetities. We hebben, uitgaande van regelgeving RIVM en protocol van de zangverbonden, alsmede aanbevelingen van Wijkcentrum De Oever (onze verhuurder) goed bestudeerd en zijn gekomen tot een voorstel. Dit voorstel is vanavond bestuurlijk overeengekomen en wij gaan nu de afspraken met De Oever verder bestendigen. Natuurlijk zullen de ontwikkelingen ons nog aan alle kanten kunnen bijstellen.

Als alles verder goed gaat, dan zullen wij op 31 augustus de repetities weer met het gehele koor in zaal 1A/1B van De Oever hervatten. Daarbij zullen er allerlei regels voorlopig van toepassing zijn (zie ook mijn mail van 13 juli jl.). Wij hebben ons best gedaan om een alleszins acceptabele aanpassing van onze normale gedragsregels samen te stellen. Zodra die zijn geaccordeerd door De Oever zullen wij u die beschikbaar stellen. En dan vragen wij u allen om mee te werken aan het houden aan die gedragsregels.

Het doet ons goed dat het zingen weer voorop gaat lopen bij Orpheus.

Herman Verberne [16-07-2020]
 
Coronaoverzicht 4 juni 2020 - 13 juli 2020
geen afbeelding bij column

Update 13 juli
Na het sluiten van het seizoen 2019-2020 is het bestuur volop bezig met onderzoeken hoe wij op 31 augustus het seizoen 2020-2021 kunnen gaan oppakken. Dit heeft veel voeten in aarde. Er valt veel door te lezen, veel af te spreken met o.a. De Oever, veel na te gaan in protocollen van korennetwerk nederland. Zaalplanning en financiële consequenties. Op donderdag 16 augustus is een bestuursvergadering gepland.

De voorzitter heeft op persoonlijke titel een mail gestuurd om de leden voor te bereiden op het feit dat hoe dit ook gaat uitpakken, er altijd consequenties voor het gedrag van de leden uit volgen. Dit is onvermijdbaar. Zelfs als we de details nog niet ten volle kennen (en dat zal ruim voor 31 augustus wel moeten) is dit blote feit wel al duidelijk. In de mail vraagt Herman simpelweg of men daarover na wil denken, gebaseerd op het feit dat wij allemaal die regels al zo vaak hebben gehoord. En dan met name over meewerken aan die regels, ongeacht of men het daarmee eens is.

Op vrijdag 3 juli was de afscheidsplechtigheid van Wilco van der Lugt in de Waerdse Landen. Jan en Herman namen deel. Op het aanbod dat leden persoonlijk langs konden komen bleek één lid dat te doen. Dat was maar goed ook, want het bleek daar pas dat Wilco al eerder was gearriveerd en reeds opgesteld in de buiten-aula. Daardoor was het opstellen van een ere-haag niet echt mogelijk.

De plechtigheid zelf was indrukwekkend. Oprechte verhalen en ervaringen van zijn vrouw, twee dochters en zijn beste vriend. Jan en ik waren sterk onder de indruk die dit alles achterliet. Wilco was een bijzonder mens. En je werd door de verhalen gegrepen. Het achterblijven van een afscheidsrede door Orpheus werd door ons niet gemist. We hadden niet veel kunnen toevoegen. Alles aan dit afscheid was anders dan gewoonlijk en dat was alleen maar goed.

Update 29 juni
De laatste zoom-sessie heeft vanavond plaatsgevonden. Met vertegenwoordigers van alle zangstemmen kwamen we tot 19 deelnemers vanavond. Zana's inschatting was 22 deelnemers over het geheel. Ja een zoom-sessie is gewoon niet hetzelfde als een live-repetitie. Toch was men het met elkaar eens dat deze sessies veel brachten aan de vereniging. Elkaar wekelijks kunnen ontmoeten. Bezig zijn met het koor en de zang. Een aantal hebben de indruk dat we in het nieuwe seizoen de nieuwe muziek van de afgelopen maanden sneller zullen kennen.
De inzet van diverse mensen achter de schermen. De durf en energie van Zana om dit aan te gaan. Het toch hoge aantal deelnemers, ondanks vroege geluiden over slechte kwaliteit en vertraging in het geluid van de verschillende deelnemers.
Zelfs deelnemers die eigenlijk geen voorstander waren en toch gewoon elke keer meededen. En daarmee saamhorigheid kweekten voor de anderen.

Zo werd dat aan het eind besproken, want we sloten af met een virtuele eind-van-het-seizoen-borrel en iedereen kwam even aan het woord. Het was een mooi experiment en we zien allemaal het nieuwe seizoen tegemoet met (algehele hoop) weer live repetities.
Het bestuur beraad zich in de zomervakantie op de ontwikkelingen en de mogelijkheden. Ook vanavond zijn er weer mogelijkheden geopperd, die het bestuur in de besprekingen zal meenemen.


logo Nieuwsbrief 2020-02    (20-07-2020)
geen afbeelding bij column

Met grote schok vernamen wij afgelopen zaterdag het overlijden van Wilco van der Lugt, sinds twee jaar actief lid van Orpheus op de veel te jonge leeftijd van 60 jaar (zie afbeelding 1 onder). Zo verliest Orpheus in twee weken tijd twee zangers.

Afbeelding 1


Aanvulling 30 juni In memoriam, wij herinneren Wilco. U kunt een persoonlijke boodschap geven op het condoleanceregister.

Herman Verberne [17-07-2020]
 

logo Nieuwsbrief 2020-02    (20-07-2020)
Van de bestuurstafel
geen afbeelding bij column

Op donderdag 16 juli 2020 hielden wij bij de voorzitter onze bestuursvergadering.
Naast de gebruikelijke  agendaonderdelen  was uiteraard het belangrijkste punt de repetitiemogelijkheden van Orpheus. Met de huidige maatregelen moet het lukken maandag 31 augustus 2020 weer te beginnen.
Herman heeft vanuit diverse protocollen, richtlijnen, maatregelen en zo meer een vloerplan weten te destilleren, dat ons mogelijk maakt weer te gaan repeteren. Deze richtlijnen worden de zangers later toegezonden en zullen aanwezig zijn in de Oever.

Overbodig op te merken, dat de zangers zich daar strikt aan dienen te houden. Zo ook het accuraat bijhouden van de presentielijst. Ook aan de gezondheidscheck, vastgelegd in een document, dient serieus uitvoering te worden gegeven. Ook nog heeft de vz. een zgn. stoelenplan in het vloerplan opgenomen.  En het is mogelijk met een beetje passen en meten om koffie te nuttigen. We hebben voor deze oplossing wel beide, u bekende zalen moeten huren, om voldoende onderlinge ruimte te scheppen. Wat een huurverhoging tot gevolg had, maar dat hebben penningmeester en voorzitter omlaag gekregen tot een zeer aanvaardbare verhoging.

Wij hebben ook gesproken over de naderende uitgestelde Algemene Leden Vergadering. De planning is deze maandag 21 september te houden. De vergaderstukken zijn uiteraard gereed. Alleen de kascontrole vormde een probleem, daar ons kascommissielid Peter Tuinman voorlopig heel rustig aan moet doen. Maar we hebben een creatieve oplossing bedacht, die in de vergadering zal worden vermeld. Over het welzijn van Peter hebt u al bericht ontvangen. De jaarlijkse subsidieaanvraag bij de gemeente Alkmaar is weer opgesteld en onderweg naar de gemeente. Of de financiële positie van de gemeente als gevolg van de Coronacrisis gevolgen heeft voor de subsidieverlening is nog ongewis.

We stonden uiteraard stil bij het overlijden van 2 van onze zangers, Piet Veldboer en Wilco van der Lugt. Het overlijden van Wilco heeft ook gevolgen voor de samenstelling en uitbreiding van het bestuur, immers de huidige secretaris is niet herkiesbaar en Wilco had zich kandidaat gesteld nadat Bart had aangegeven de rol van secretaris op zich te nemen.

Zoals gebruikelijk sluiten we de vergadering af met een proost op Orpheus en onze gastheer.

Wim Welmers [20-07-2020]
 
* * *
Komende activiteiten
Agenda Bron: bestuurLaatst bijgewerkt: 17-07-2020
Ma 31-08-202020:00-22:00Wijkcentrum De Oever Eerste repetitie seizoen 2020 - 2021
Ma 21-09-202020:00-22:00Wijkcentrum De OeverOnder voorbehoud: Algemene ledenvergadering
* * *
Afsluiting moeilijk seizoen
Dit is dan weer de laatste Nieuwsbrief van seizoen 2019/2020. Dit seizoen werd grotendeels gedicteerd door de Corona-crisis. Niet meer zingen, niet meer samenkomen. Toch hebben we er een mouw aan gepast. In deze nieuwsbrief kunt u alles nog eens rustig nalezen. Hoe initiatieven Orpheus in staat stelde om het verenigingsgevoel vast te houden en, in verminderde vorm, uiting te geven aan het begrip repetitie. Wij moesten noodgedwongen de Algemene Ledenvergadering uitstellen tot nader order wegens verbod op samenkomst. Naar het zich laat aanzien pakken we dat in september weer op.

We moesten afscheid nemen van de twee zangers Piet en Wilco. Dat, ook gestuurd door Corona, weinig mogelijkheden bracht om gepast afscheid van hen te nemen. Daarbij speelt ook een ding in de samenstelling bestuur. Wij hadden Wilco bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur en dat gaat nu ook niet door. Wij hebben dringend nieuwe bestuursleden nodig.

Bewondering en dank hebben wij voor al die mensen die de afgelopen maanden hebben meegewerkt aan deze moeilijke tijd. Niet alleen in hulp, ook met initiatieven en vooral ook goede zin. Postitief de boel benaderen en de vereniging levend houden. Het bestuur heeft al die medewerking uitermate gewaardeerd. En al die luisterende oren waar wij dan weer bij terecht konden. Gisteravond sloten wij af met een bestuursvegadering die positief nieuws brengt. Het moet alleen nog even gerealiseerd worden. Geniet allen van een goede vakantie en wij zien jullie allemaal weer terug op 31 augustus.
Het Bestuur van Orpheus [17-07-2020]
* * *
Colofon
De Orpheus nieuwsbrief is een uitgave van mannenkoor Orpheus, het oudste mannenkoor van Alkmaar.
Mannenkoor Orpheus, is een koor voor alle gezindten. Ons motto is zingende mensen zijn gelukkige mensen.

Al onze publicaties zijn openbaar en te vinden op: www.handig4u.nl/orpheus
* * *