logo Nieuwsbrief 2020-04    (15-12-2020)
Inhoud Pagina
Nieuws, nieuwtjes en mededelingen 1    
    Aangepast afscheid secretaris i.v.m. Corona     Herman Verberne 1    
    Bedankt voor afscheidsgeschenk     Wim Welmers 2    
    Sint traditie onder de loep     Herman Verberne 2    
    Leuke reacties op Sinterklaas-actie     bestuur 3    
    Corona contributie     Jan Zijlstra 3    
    Alternatieve december-zoom     Herman Verberne 4    
    Kerstmis 1944     Joop Spaans 4    
    Kerstconcert aan Orpheus     Peter Tuinman 5    
    Coronaoverzicht 13 oktober 2020 - 1 december 2020     Herman Verberne 6    
    jubileumvermeldingen en beëindigingen lidmaatschap     bestuur 7    
    Tarieven Orpheus per 01-01-2021     penningmeester 8    
    Abstract uit Gastenboek     beheerder 8    
Komende activiteiten 10    
Laatste Nieuwsbrief 2020 10    
Colofon 10    
* * *
Nieuws, nieuwtjes en mededelingen
Aangepast afscheid secretaris i.v.m. Corona
geen afbeelding bij column

Wim Welmers (lid van 01-04-1991-heden) heeft na 25 jaar het bestuur verlaten. Dat is niet iets om zo maar aan voorbij te gaan. Bij de algemene ledenvergadering werd er al officïeel afscheid genomen bij het overnemen van de pen door Bart. Dat ging gepaard met een fles wijn. Niet iedereen was daar bij aanwezig i.v.m. Corona, dus dat was al onwennig. Normaliter neemt het bestuur dan nog afscheid. De organisatie daarvan was wat vertraagd vanwege alle werkzaamheden rond Corona en ook konden we niet met zijn allen samenkomen (die ziekte is in dit jaar wel bepalend).

Dus is door een delegatie van het bestuur vandaag 12 november alsnog aandacht besteed aan dit afscheid. Want het is allemaal erg bijzonder. Afgerond naar beneden was Wim 25 jaar onafgebroken lid van het bestuur sinds 1995. De eerste 4 jaar zonder portefeuille en als snel in die 4 jaar overschakelend naar tweede secretaris naast Kees Schoof. Bij het vertrek van Kees in 1999 nam hij rol van secretaris. Dat bleef hij tot de a.l.v. van 2007 waarin hij het iets rustiger aan ging doen in het bestuur. Ondergetekende heeft toen de pen een paar jaar opgepakt, totdat de secretariaatswerkzaamheden te veel uren begon op te slokken. Wim is toen weer teruggestapt naar zijn oude rol.

Als bestuurslid komt dat neer op (gebaseerd op gemiddelden) 25x7 vergaderingen, 25x30 korte overleggen/telefoongesprekken, 25 jaar mail en app-verkeer, 25 jaar concerten helpen organiseren. Als secretaris dan ook de nodige verslagen, brieven schrijven, bonds- en gemeentebezoek, postverwerking enz. En dan bij andere activiteiten helpen: koor-uitjes, ontvangst van koren en solisten, promotie en markten, (voor)verkoop van concertkaarten, verkoop van Orpheus-wijn en Orpheus-telefoonkaart.


logo Nieuwsbrief 2020-04    (15-12-2020)
geen afbeelding bij column

Ook zijn echtgenote Mary deed veel voor ons koor. Tot voor een paar jaar terug was er de gewoonte van verjaardagskaarten voor zangers en partners. Dat was altijd een drukwerkje, Mary stelde voor om een handgeschreven kaart te sturen en dan ook een passende kaart te zoeken. Op basis van gemiddelden heeft Mary zo meer dan 1600 kaarten geschreven. En dan, geen Orpheus-concert zonder Mary achter de kassa (bijna dan, één keer was zij wegens ziekte afwezig). Bij uitmarkten en open dagen, als de mannen iets moesten zingen of er even niemand was bij de stand, dan nam Mary het roer over.

En samen ook nog actief: fietsen voor de Rabobank-sponsoring, Rommelmarkten in Hoefplan en Kerstmarkten bij de Grote Kerk of in St. Pancras, broodjes smeren voor een Texels vrouwenkoor (hun eerste bezoek aan Alkmaar). Er is nog meer, maar dit paste al niet eens allemaal op de cadeaubon die we hen hebben gebracht. En natuurlijk ook een mooie bos voor Mary. En voor Wim nog een kaasplankje, omdat hij elke bestuursvergadering bij het nazitten zo van de kaas blijkt te genieten.

Bart en Herman brachten een bezoek aan Wim en Mary om hen in het zonnetje te zetten voor al dit werk. Een gezellig samenzijn binnen de strenge regels van Corona. Een bijzonder moment. Wat uitleg over waarom deze cadeaus. En dan val je al gauw in herinneringen. Over die 25 jaar en wat er allemaal passeerde in die tijd. Hoogte en dieptepunten. Leuke anekdotes en ook bijzondere momenten. Gezellig onder genot van een koffie en wat na. Vier uur vlogen om voor we het doorhadden.

Herman Verberne [12-12-2020]
 
Bedankt voor afscheidsgeschenk
geen afbeelding bij column

Geacht bestuur,
Hierbij spreek ik nogmaals mijn dank uit voor mijn cadeaus, t.w. een cadeaubon en kaasplankje ter gelegenheid van mijn afscheid als secretaris en bestuurslid van mannenkoor Orpheus. Een mooie fles wijn mocht ik bij onze ALV reeds ontvangen. Tevens dank voor de leuke presentatie van het cadeau, een vermelding van een aantal verdienstelijkheden en foto’s uit die periode. Zo werd ook de inzet van mijn vrouw vermeld, die hiervoor een mooie bos bloemen kreeg. En gewaardeerd de moeite die u zich hebt getroost deze wetenswaardigheden op te diepen.

De cadeaubon zullen wij zeker benutten voor een bezoek aan een Alkmaars restaurant, waarbij wij een proost zullen uitbrengen op Orpheus en aldaar de afgelopen periode nog eens aan ons voorbij zullen laten trekken, analoog onze spreuk; Zingende mensen zijn gelukkige mensen.
Vriendelijke groeten, Mary en Wim Welmers

Wim Welmers [16-11-2020]
 
Sint traditie onder de loep
geen afbeelding bij column

In 2012 was de laatste banketstaaf met rijm van de veertien jaar lopende traditie. Destijds ingesteld door voorzitter Aad Koopman in een crisisjaar om de mannen van Orpheus een hart onder de riem te steken. Kwaliteit van het banket was een weloverwogen keuze en daar wilde men niet van afwijken. Doch de kosten werden te hoog.

Vanwege de Corona-perikelen vindt het bestuur dat we wederom een crisis doormaken. Het is zo moeilijk om het verenigingsgevoel vast te houden terwijl we niet kunnen zingen zoals we dat gewend zijn. En de digitale oplossing werd wel geapprecieerd door de mannen omdat het in ieder geval een wekelijkse ontmoeting bood. Maar iedereen vond deze oplossing bleek afsteken tegen de normale maandagavond. Het afscheid van twee van onze zangers afgelopen zomer benadrukte dat gevoel, want van zangers nemen we altijd als koor afscheid en toen waren de beperkingen extra voelbaar.


logo Nieuwsbrief 2020-04    (15-12-2020)
geen afbeelding bij column

Maar goed, de zomer bracht uitkomst. Met veel enthousiasme en organisatie-energie is het gelukt om per 31 augustus weer life repetities te starten onder corona regels. Behoorlijk wennen met zo veel afstand in de opstelling en ook een aantal zangers vonden het raadzaam om zich als risicogroep af te melden van deze repetites. Dat moet ook kunnen, is het standpunt van het bestuur. Deze opleving werd tevens benut om bestuurlijk nog even 2019 af te sluiten door het oppakken van de uitgestelde algemene ledenvergadering.

De tweede lock-down was zo letterlijk een flinke klap. Weer terug naar zoom was niet wat wij wilden. Maar alternatieven zijn er niet, als samenleving moeten we gewoon de regels volgen of we het er nu mee eens zijn of niet. En niet volgen geeft zoveel risico. Ook hier was het enthousiasme onder de deelnemers hoog. Dit keer gaf Zana de voorkeur om vier weken lang zangtechnisch onderricht te verlenen voordat zij weer aan repetoir wilde beginnen. Dit onderricht is veel minder gevoelig voor het synchroon uitvoeren, want iedereen doet dat voor zichzelf. Gewoon meedoen met Zana met de microfoon dicht. Ook dit keer was het samen dingen doen positief voor de mannen.

Het einde van 2020 nadert. Er zijn veel tekenen zichtbaar dat met het einde van 2020 nog niet het einde van de Corona in zicht is. Bestuurlijk moeten wij ons de komende maand gaan richten op een visie voor 2021. Met de start daarmee gelijk twee zaken die ons opvallen:

  1. Voor allen geldt dat het zwaar is om zo veel beperkingen in het leven te moeten ondergaan zonder de rust en ontspanning van die maandagavond.
  2. Zo veel mensen hebben ons, het bestuur, geholpen in deze tijd. Soms om dingen voor ons te doen of uitzoeken. Soms om gewoon mee te doen aan de oplossingen die wij wel kunnen bieden (en dan ook nog eens soms met tegenzin doen omdat het positief uitwerkt op de anderen).

Veel informatie over het hiervoor beschrevene bereikte ons via enquête, belronde en mail. Dit maakte de bestuursleden dankbaar. En hoe gaan we dat nu aan het eind van het jaar uiten naar dirigent, pianist en zangers (met hun achterban) toe? Toen kwam de Sint-traditie even aan bod. Het is ludiek en lekker en het schenkt aandacht. Omdat wij wegens bezuiniging destijds gestopt zijn, is het niet goed om zonder kostenbesparing dit weer op te pakken. Welnu we hebben gekozen voor een ander, goedkoper product van bakker De Raat en daarbij een hele leuke deal gekregen. En, omdat het crisisjaar is, hebben we slechts de helft van de kosten op de vereniging geboekt en de andere helft uit donaties van het bestuur.

Wij zijn continu bezig om de vereniging weer naar een prettige beleving te krijgen. En wij zijn heel erg blij met de hulp van jullie allemaal.

Herman Verberne [18-11-2020]
 
Leuke reacties op Sinterklaas-actie
geen afbeelding bij column

Langs diverse wegen ontvingen wij reacties op de Sinterklaas-actie, al direct de eerste 2 dagen. Blij nemen wij die in ontvangst. Bij alle negatieve zaken in dit jaar ervaren wij dit als een motie van vertrouwen. De geschreven bedankjes nemen wij op in ons gastenboek, zodat zij vanzelf de nieuwsbrief bereiken. Het organiseren gaf ons ook vreugde en dit alles delen wij graag met jullie allemaal.

 

bestuur [27-11-2020]
 
Corona contributie
geen afbeelding bij column

In de afgelopen bestuursvergadering hebben wij uitgebreid gesproken over hoe we volgend jaar, ook op financieel gebied, zo goed en reëel mogelijk met de huidige situatie om moeten gaan. Gelet op wat er nu bekend is verwachten wij dat ons koor voorlopig niet op de normale wijze kan repeteren in wijkcentrum De Oever. Dit betekent dat we volgend jaar door zullen moeten gaan met de huidige Zoom sessies en dat het pas bij een versoepeling misschien mogelijk is om gedeeltelijke repetities in De Oever te kunnen houden. Over de exacte vorm waarin één en ander dan plaats zal kunnen vinden zal uiteraard in overleg met Zana bekend worden gemaakt.

Omdat wij het als bestuur belangrijk vinden dat zowel Zana als Anne-marie betrokken blijven bij ons koor, hebben we besloten om de betalingen (gedeeltelijk) aan hun door te laten gaan. Verder verwachten we dat de subsidie van de gemeente Alkmaar zal worden ingetrokken in verband met veranderde regelgeving, maar ook dat we minder huur zullen gaan betalen omdat we geen gebruik kunnen c.q. mogen maken van onze oefenruimte.


logo Nieuwsbrief 2020-04    (15-12-2020)
geen afbeelding bij column

Alles overwegende hebben wij als bestuur besloten om per 1 januari 2021 een Coronakorting op de contributie in te voeren (het beestje moet tenslotte een naam hebben). De contributie verhoging die op de Algemene Leden vergadering van 2019 is vastgesteld zal voorlopig worden teruggedraaid tot de huidige situatie weer is genormaliseerd. Het gevolg hiervan is dat per 1 januari 2021 de maandelijkse contributie weer wordt vastgesteld op € 15 per maand. Per kwartaal wordt dat dan dus € 45, per half jaar € 90 en per jaar € 180.
Wanneer de contributie weer wordt aangepast aan de nu bestaande bedragen zal t.z.t. worden gecommuniceerd.

Namens het bestuur, Jan Zijlstra [ red.: het andere nieuwsartikel over nieuwe tarieven is het standaard bericht, dat gebruikt wordt in onze systemen]

Jan Zijlstra [01-12-2020]
 
Alternatieve december-zoom
geen afbeelding bij column

Onderdeel van de december-activiteiten was een alternatieve zoom-sessie. Dit keer geen repetitie, geen zangoefeningen. Maar in plaats daarvan een lezing van Zana over Litouwen en de natuur/cultuur van Litouwen voorzien van afbeeldingen en ook wat muziek.

Het was nieuw om te horen dat Litouwen het laatste Europese land is dat gekerstend werd in de middeleeuwen. De overgang dus van oude natuurgebonden geloof naar het Christendom. En, omdat in de communistische periode geloof niet mocht officiëel, zijn in die tijd veel gebruiken en zaken weer actueel gemaakt. De Litouwse burgers hebben daardoor in hun moderne cultuur veel folklore en oude gebruiken hersteld. Daarmee gepaard gaat ook een dieper natuurbesef en ook natuurbehoud. Ontzettend veel natuurparken, meren en ook een oerbos.

De folklore vertaalt zich dan ook naar die natuurbegrippen en veel locaties en dorpen hebben banden met een oud verhaal, een bijzonder natuurmonument en de nodige riten. Op heel veel locaties maken kunstenaars in de open lucht beeldende kunst die terug te voeren is naar de beleving van oude verhalen, heksen en ook de duivel. Ook persoonsnamen worden nu vaak aan natuurnamen gekoppeld en zo wordt de Litouwse identiteit in grote mate gevormd. Dan wordt de overstap naar kunstenaars en musici ook gemaakt. Zana sprak haar bijzonder bewondering uit over een recente componist die zijn nieuwe muziek achteraf voorzag van schilderijen die de aard van de klank weergeven. Zij vertoonde daar ook een paar voorbeelden van.

Dit was een algemene indruk van Zana's presentatie. Zij is toch wel een ambasadeur voor haar land. Ik kreeg gelijk zin om een vakantie te plannen. Wel even zuur dat er voorlopig niet veel van reizen komt.

Daarna werd het zingen. Gewoon kerstliederen uit ons repertoir. Zonder enige oefening lekker je uitleven op wat je nog weet met Zana aan de piano en haar stem. Veel met de microfoon dicht en een paar met de microfoon open. Dat laatste leidt standaard tot enige chaos vanwege de tijdsverschillen van al die computers en verschillende internetverbinding. Maar dat mocht de pret niet drukken. Het was een fijne avond.

Herman Verberne [08-12-2020]
 
Kerstmis 1944
geen afbeelding bij column

[ red.] Onderstaande tekst werd door erelid Joop Spaans geschreven om voor te dragen tijdens ons afsluitend Kerstconcert. Door verandering van de Corona-situatie heeft Herman dit voorgelezen tijdens dat concert.

In die barre oorlogswinter van 1944 was het electrisch overal in Nederland afgesloten. Thuis werden er allemaal oplossingen gezocht om toch wat licht te hebben. Naast dat er uiteraard kaarslicht was, wist ik van families waar om beurten 'droog' gefietst werd in de woonkamer voor een schamel beetje licht. In ons gezin, evenals bij andere, gingen we allemaal vroeg naar bed: om acht uur lag iedereen plat. De Duitsers hadden een avondklok ingesteld, dus het was doodstil op straat. Alleen degenen, die over een Ausweis beschikten, konden 's avonds de deur uit.


logo Nieuwsbrief 2020-04    (15-12-2020)
geen afbeelding bij column

In die tijd zong ik als 12-jarig jochie in het jongenskoor van de (thans afgebroken) Dominicuskerk van de paters Dominicanen aan de Laat. Met Kerstmis moesten we uiteraard de nachtmis zingen. Niet één maar twee achter elkaar, zoveel belangstelling was daarvoor. De eerste om half vier en de tweede om zes uur. Tussendoor konden we niet naar huis. Wel kregen we daar wat te eten en drinken, in die hongerwinter!

Ik zie me nog in het holst van de nacht door een besneeuwde, witte wereld naar de kerk lopen, samen met een paar andere koorknapen. Al van verre hoorden we het geluid van de kerkklokken van 'onze' Dominicuskerk, afkomstig van een versterkte grammofoon. De klokken waren immers door de bezetters gevorderd om munitie van te maken. . . Geen gebulder van overvliegende bommenwerpers richting Duitsland. Geen kanongebulder van het afweergeschut van het nabij gelegen vliegveld Bergen. Geen zoeklichten aan de donkere hemel. Stilte, doorbroken door het gebeier van de surrogaatkerkklokken en onze knisperende stappen door de versgevallen sneeuw.

Bij de Bergerbrug aangeland moesten we door een poortje in een muur om in de binnenstad te komen (alle bruggen rond de binnenstad waren afgesloten door middel van muren). Bovendien hadden we een Ausweis, die we bij de poort moesten laten zien. Op de Laat aangekomen keek ik perplex richting kerk. Uit alle ramen straalde licht! Speciaal voor Weihnachten hadden de Duitsers elektriciteit voor de kerk toegestaan. Met knipperende ogen stapte ik de kerk in. dat de kerk zo fel, haast schel, verlicht was, heeft een verpletterende indruk op mij gemaakt. Kerst als het feest van het licht, ook in de oorlogswinter van 1944. Over de dienst zelf: het jongenskoor zong samen met het mannenkoor de feestelijke mis van Perosi, onvergetelijk (red. missa Pontificalis).

Tot slot: op de eerste Kerstdag kwam mijn opa (80 jaar) uit Warmenhuizen, net als andere jaren, in ons gezin de kerstdagen doorbrengen. In die tijd was er geen openbaar vervoer meer. Dus kwam hij de dertien kilometer gelopen, op zijn klompen! Trouwens, na de kerstdagen bleek onze poes Kobus verdwenen. En hij was niet de enige..

Joop Spaans [14-12-2020]
 
Kerstconcert aan Orpheus
geen afbeelding bij column

Het is maandag 14 december 2020, rond 20.30, ongeveer drie en een half uur voor de zware Corona lockdown over Nederland heen zal vallen. Welgeteld 17 leden van mannenkoor Orpheus komen bijeen in De Oever voor een heus Kerstconcert wat hen is aangeboden door twee dames, onze eigen pianiste Annemarie Ruiters en dirigente Zana Nadianova. Blijf vooral kijken naar die twee dames die zich voor dit optreden feestelijk hebben aangekleed want, we kunnen er niet omheen, de échte Kerstsfeer ontbreekt toch wel een beetje. Kale zaal, geen kerstbomen of kaarsjes, flauw licht, stoelen op anderhalve meter. Je krijgt het er niet warm van. Totdat de muziek begint..

Wat mogen we dankbaar zijn dat wij kunnen luisteren naar Kerstmelodieën uit verschillende culturen tot leven gebracht door de mooie stem van Zana en het levendige spel van Annemarie. Of het nu een Spaans wiegeliedje is, een Engelse carol met een modern randje of een klassiek stuk van Debussy. Het verbaast je, tovert een glimlach op je gezicht en een blij gevoel in je hart. Het intermezzo, een verhaal opgetekend door Joop Spaans, over de oorlogstijd 76 jaar geleden, waarin sprake was van een ander soort ontnomen vrijheid, neemt je even weg uit de realiteit: het was alsof we zelf op de Laat stonden voor de verlichte Dominicuskerk en die koorknapen zagen komen aanlopen. Helaas kon Joop er zelf niet bij zijn en hoorden wij Herman spreken. De prachtige tonen van het 'Ave Maria' waar het concert mee afgesloten werd kan niet anders dan je in je ziel raken. Weg van die sfeer, die half verlichte zaal, die onderlinge afstand. Samen zijn met hoop, geloof en liefde voor de wereld in je hele wezen. Das hat Music getan!

Dat is wat muziek met je mag doen; toen, nu en altijd!
En zo kijken we uit naar een voorspoedig en gezond 2021 waarin we ook zelf weer kunnen zingen.

Peter Tuinman [15-12-2020]
 

logo Nieuwsbrief 2020-04    (15-12-2020)
Coronaoverzicht 13 oktober 2020 - 1 december 2020
geen afbeelding bij column

Hier is een verwijzing naar gedragsafspraken voor Orpheus-bijeenkomsten.
Hier is een overzicht verslagen met verslagen van repetities onder Corona

Update 1 december
Gisteravond na de zoom-sessie heeft bestuur met dirigent de plannen voor december verder uitgewerkt. De bedoeling is om in de decembermaand speciale bijeenkomsten te doen.

  1. Op 7 december een speciale zoom-sessie; Zana had afgelopen weekend met trio Merope een presentatie over Litouwen en de Litouwse natuur gegeven. Een presentatie met lichtbeelden en wat muziek. Dit is een digitale show. Zana zal ca. 40 minuten de digitale presentatie geven met wat napraten. De tweede 40 minuten zal besteed worden aan 3 tot 4 kerstliederen. Een beetje werken aan het Kerstgevoel. Uitnodiging voor deze bijeenkomst gebeurt op de gewoonlijke manier via email, via Egbert.
  2. Op 14 december willen we graag met zijn allen samenkomen (zoals aangekondigd in het vorige bericht). Dat mag zolang we niet zingen. Toestemming van De Oever is verleend voor een concert door professionele musici voor een publiek dat max. 30 personen bevat. Tot de genodigden horen dan de actieve leden van het koor. Zana en Annemarie bieden de mannen van Orpheus dit concert aan op maandag 14 december van 20:30-21:30 uur. Komt u allen veilig ev. met mondkapje (die in de zaal af mag). We zitten dan wat ruimer uit elkaar. 
    Even weer fijn bij elkaar zo voor de Kerstdagen. Voor deze avond ontvangt u later nog een echte uitnodiging via de mail. Horeca voorziening is dan nog verboden, dus neemt u een eigen drankje mee.

Update 28 november
Het bestuur heeft zich beraad over de mogelijkheden voor de wat langere termijn. Het beeld is niet echt hoopvol. Natuurlijk gaan er speculaties in de rondte over komende versoepelingen. De cijfers die we elke week zien van de RIVM geven niet zo'n sterke daling weer dat een erg grote hoop op snellere versoepeling te verwachten is. Veel aandacht is momenteel ook gericht op een invulling van de feestdagen en kijkt niet veel verder. Op de langere termijn wordt meer gekeken naar de komst van vaccinatie. Nu zullen vaccinaties gefaseerd worden doorgevoerd. De overheid was duidelijk over een volgorde die begint bij zorg en daarna de 60+ bedient. Het lijkt ons niet heel waarschijnlijk als bij zo'n lage vaccinatiegraad de versoepeling evenredig terugloopt. En dus weten wij simpelweg niet wanner het weer toegestaan gaat worden om het sein alles veilig te ontvangen.

Wat kunnen we wel verwachten? Als de cijfers zo ver dalen dat de situatie van 31 augustus wordt bereikt, dan valt te verwachten dat 'live repetities onder coronaregels van 31 augustus' ook weer in beeld komen. Dit hangt af van overheid en haar noodverordeningen enerzijds en van de regels van onze Alkmaarse wijkcentra anderzijds. Dit wordt nu ons basiscriterium. Echter, zodra de overheid zangbijeenkomsten gaat toestaan, doch met een aantal deelnemers van onder de 30, dan zouden wij in een soort 'ploegendienst' het repeteren weer op kunnen pakken (denk aan het verdelen van de zangers over 2 of 3 ploegen op de maandagavond). Hoe die plannen er dan uit zouden kunnen zien is natuurlijk sterk afhankelijk van het aantal mensen dat dan samen mag zingen.

Wij houden in ieder geval Kerstreces t/m 4 jan 2021 en daarmee een eerste mogelijke repetitie op 11 januari. Welke vorm? Ja, dat is nog koffiedik kijken. Wij denken dat het beginnen wordt met zoom en eventueel kleine live-sessies voor zoveel mensen als kunnen (zie het experiment uit het vorige bericht hieronder). Om dan over te schakelen naar een zoom-vrije oplossing op het eerst mogelijk moment. Wij kijken nog naar de methode om zulke zoom-sessies interessant te houden en gaan dit nog uitwerken. De ervaring van de laatst gehouden zoom-sessie heeft bij ons wel de indruk achtergelaten dat het zingen van repertoir als plezierig wordt gevonden, waarbij bij slechts één nummer praktische tips uit de zangtechniek een puntje zullen zijn.

Inmiddels is onze Sinterklaasactie uitgevoerd en die gaf veel energie om weer eens een positief iets uit te kunnen dragen. De reacties waren ook er leuk. Wij kijken ook nog naar een soort van bijeenkomst ter afsluiting van het jaar, maar dan zonder zingen door het koor (het is namelijk het zingen in groepen dat verboden is en niet veilige bijeenkomst zonder zingen). Niet wat we uiteindelijk willen, maar misschien wel om even samen te zijn (onder voldoende afstand en bescherming). Dit is nog in een pril stadium, dus meer kunnen we er nu niet over zeggen.


logo Nieuwsbrief 2020-04    (15-12-2020)
geen afbeelding bij column

Update 20 november
Na de persconferentie van dinsdag 17 november is er gisteravond een dirigentoverleg geweest. De verwachting op live repeteren is dat 2020 niet meer live gezongen wordt. In de persconferentie is gemeld dat Sinterklaas nog in lockdown valt en Kerst nog onbekend. Dat zou dan half december betekenen en dan begint normaliter ons Kerstreces. Dat betekent concreet dat de zoom-sessie nog verlengd worden t/m 14 december. Wel wordt er een test gestart om met een aantal zangers in tweetallen met Zana te laten oefenen in de kerk waar zij ook dirigent is. Die test is gepland voor de week van 30 nov tot 7 december, met een mogelijke verlenging naar de week er op. Ook wordt er gekeken naar nog een actie voor de feestmaand.

Voor het nieuwe jaar geldt dat het ook nog onzeker is. Natuurlijk hopen we op weer live repeteren, maar zeker is dat niet. In de betuursvergadering van volgende week zullen we een startdatum voor het nieuwe jaar vaststellen. Hoe de repetitie dan vorm neemt is nu dus nog onbekend. Het bestuur zit hier bovenop en meer nieuws volgt zodra bekend.

Update 10 november
De strengere maatregelen op 14 oktober waren een flinke streep door onze rekening v.w.b. het repeteren. De meeste deelnemers gaven aan dat het live-repeteren sinds 31 augustus een verbetering was t.o.v. de zoom-sessies van voor de vakantie. En, ja, de grotere afstand tussen de zangers maakte het moeilijker om elkaar goed te horen en dus om een goede harmonie te bereiken. Zana, die in het centrum van de mannen stond had de beste positie om e.e.a. te beoordelen en gaf aan dat de zangers beter resultaat leverde dan de mannen zelf dachten/konden horen. Door aandacht te besteden aan beter luisteren en bereiken van goede harmonieën kon zij ook in die weken duidelijk maken dat het inderdaad verbeterde. Het verbod op repetitie gooide ons terug. Weer terug naar de zoom-sessies.

Zana gaf daarbij aan dat zij dit keer niet zozeer zingen van repetoir wilde oppakken, doch meer de aandacht wilde vestigen op zangtechniek: ademhaling, klinkervorming en zuiverheid van toonafstanden. Er deden elke keer ongeveer 10 man mee in wisselende samenstelling. De zanginstructie gaf minder ruis via zoom dan het zingen in het voorjaar. Waarschijnlijk omdat met alle microfoons uit er een soort van privéles ontstond tussen Zana en alle deelnemers. De instructie kon je direct volgen zonder door te hebben dat al die deelnemers faseverschil ervaarden door de verschillen in computers en zo. Veel mannen leerden de afgelopen vier weken nieuwe dingen. Zangtechiekonderdelen, waarvan ze niet vermoedden dat daar verbetering mogelijk was. En ook dat zingen lichter wordt als je een betere techniek gebruikt. Ik heb zelf alle keren meegedaan en het feit dat iets geleerd werd was onafhankelijk van je starttechniek. Zowel de hele goede zangers alsook de niet vergevorderde zangers hadden iets aan deze sessies. En Zana weet dit zo te brengen dat het kwaliteitsverschil ook niet als onprettig of lastig werd ervaren. Gisteren bij de vierde zangtechniek sessie gaf Zana aan dat zij m.i.v. volgende week repertoir gaat oppaken. Ter afwisseling en tevens om te kijken of het geleerde door de mannen ook als makkelijker zingen wordt ervaren.

In week 45/46 heeft het bestuur een belactie gehouden. Er zijn 16 bekenden van Orpheus, die al geruime tijd niet gesproken waren, door de vier bestuursleden gebeld. Gewoon even vragen hoe het gaat. Met hun privé leven en hoe Corona daar op in werkt. Daarna nog even over de (on)mogelijkheden van het zingen en het verbod op repetitie. De diverse activiteiten die worden georganiseerd. En welke ideeën zij hebben. Driekwart van de resultaten zijn nu binnen. Het werd op prijs gesteld deze belronde. Ook kreeg het bestuur een beeld van hoe zij over de zaken dachten. Deze informatie nemen we natuurlijk mee in de verdere ontwikkelingen. Bijzonder was de opmerking van Nico Abbink, die persoonlijk een aantal zangers waarvan hij weet dat ze alleenstaand zijn heeft opgebeld om te vragen hoe het met hen gaat. Een mooi initiatief, mogelijk geboren uit het feit dat Nico, als onze persoonlijke interviewer, met alle zangers gesprekken heeft gehad over het leven van eenieder. Top Nico, bedankt.

Beste mensen, het blijft moeilijk om je plek te vinden als datgene wat ons als groep bindt uit het leven lijkt te zijn geroofd. Elkaar op blijven zoeken d.m.v. de sessies of telefoneren brengt duidelijk wel een positieve energie. En we steunen elkaar ook in het verlies (want zo wil ik het echt wel formuleren).

Update 15 oktober
Helaas moest het bestuur unaniem tot de slotsom komen dat een zangstop voor Orpheus in Wijkcentrum De Oever voor vier weken per 19 oktober moet worden aangegaan. Lees het artikel "Zangstop" dat is verbonden aan 19-10-2020 in onze agenda of in de lijst met Nieus.

Herman Verberne [15-12-2020]
 
jubileumvermeldingen en beëindigingen lidmaatschap
geen afbeelding bij column
Datumbij Orpheus
01-12-2020Jan Zijlstra15 jaar
bestuur [15-12-2020]
 

logo Nieuwsbrief 2020-04    (15-12-2020)
Tarieven Orpheus per 01-01-2021
geen afbeelding bij column Per 1 januari 2021 is het lidmaatschap van Orpheus € 15,00 per maand. U kunt cash betalen bij de penningmeester in de pauze van de repetitie, maar bij voorkeur via bankrekening: NL05 RABO 0376 4246 64 o.v.v. 'mannenkoor Orpheus - Alkmaar'.

Voor donateurs geldt een minimale donatie van € 5,00 per keer. Structurele sponsoring en de bijbehorende tegenprestaties kunt u terugvinden in ons sponsorreglement (€ 25,00, € 50,00 of € 100,00 per jaar).
penningmeester [15-12-2020]
 
Abstract uit Gastenboek
geen afbeelding bij column

Gastenboek 25-11-2020

Orpheus-Sint heeft mij niet vergeten
want hij liet mijweten
persoonlijk langs te komen;
nee het zijn geen dromen,
het is echt waar:
"Vol verwachting zit ik klaar!"

Wat die goede Orheus-Sint
voor dit oude Orpheus-kind
nu weer heeft bedacht
en heeft meegebracht,
een traditie, door de jaren heen,
voor Opheus-iedereen,
is een prachtig mooi gebaar.
Sint: "Tot volgend jaar!"

Joop Spaans

Gastenboek 26-11-2020

Geachte bestuur,
Aangenaam verrast door de attentie, t.w. de speculaasstaaf, de moeite die het bestuur zich getroost deze rond te brengen en het
literaire jaarverslag " Terug van weggeweest".  Voor dit alles mijn complimenten.
Een muzikale groet, wim welmers

Gastenboek 27-11-2020

Beste Herman,
Namens staf en team vrijwilligers van dienst op de maandagavond, hartelijke bedankt voor de mooie rijm, complimenten en speculaas staf. Deze zijn zeer gewaardeerd ontvangen.

Want tenslotte, met een gevulde speculaasstaaf van De Raat, kom je nooit te laat!
Met vriendelijke groet, Richard Verheugd - General Manager - Sociaal & Cultureel Wijkcentrum

Gastenboek 27-11-2020

Beste Berry,
Dank je wel voor de leuke verrassing in deze donkere dagen, die je op het tafeltje hebt achter gelaten. We gaan daar zeker van genieten.

Ik sta nog even op pauze mbt deelname aan het koor, maar ik zal eerdaags weer aanschuiven,
met vriendelijke groet, Mark


logo Nieuwsbrief 2020-04    (15-12-2020)
geen afbeelding bij column

Gastenboek 28-11-2020

Hoi Bart, even via jou (als soort Piet) aan het Orpheus bestuur.

Beste heren,
Bedankt voor het leuke, onverwachte Sint Nicolaas initiatief!!
Mooi gedicht en smakelijke speculaas (is bijna op).
Groeten, Andries Stuut

Gastenboek 01-12-2020

Hallo Berry,
Ben gisteravond thuisgekomen en vond in mijn brievenbus een staaf en een gedicht. Zeer hartelijk dank voor deze geste. Prettige kerstdagen en een goed nieuwjaar.
Groeten Kees en Els.

Gastenboek 02-12-2020

Dag Herman,
Bedankt voor het mooie gedicht. Ook wil ik het bestuur bedanken voor de banketstaaf. Na zo`n lange tijd van afwezigheid geeft e.e.a. het gevoel van verbondenheid. Jullie doen het toch maar !!!!!
Graag tot ziens en hartelijke groet, Nico Abbink

Gastenboek 07-12-2020

Dag Herman,
Op de eerste plaats bedankt voor heerlijke speculaasstaaf, hij smaakte voortreffelijk. En natuurlijk ben ik de 14e aanwezig en hoop vele blije  gezichten te zijn en weer velen te spreken.

Tot dan en een vriendelijke groet van
Wim Jonkers

Hierboven een samenvatting van de schriftelijk aangeleverde bedankjes, beheerder Orpheus

beheerder [15-12-2020]
 
* * *

logo Nieuwsbrief 2020-04    (15-12-2020)
Komende activiteiten
Agenda Bron: bestuurLaatst bijgewerkt: 01-12-2020
Ma 11-01-202120:00waarschijnlijk ZOOMEerste repetitievorm voor 2021
* * *
Laatste Nieuwsbrief 2020
Einde van een bewogen jaar. Met de aangescherpte noodmaatregelen ook niet een leuk vooruitzicht op de feestdagen, of zelfs de eerste maand van 2021. Terugkijkend een jaar van tegenslagen, belemmeringen, geen concerten, weinig repetities, niet mogen zingen bij afscheid van overleden leden.Voor de organisatie veel werk.

Maar toch.. ook een jaar van samenwerken, van mogelijkheden zien, van creativiteit en geluk pakken wanneer het kan. Organisatorisch zijn veel mensen die willen helpen, willen mee doen, elkaar digitaal ontmoeten (en ook groeps-studiemogelijkheden), een bemoedigend woord geven. Orpheus-mensen die elkaar bellen en soms opzoeken. Een jaar met positieve december-acties, waaronder een 'concert aan de mannen van Orpheus'.

Peter Tuinman heeft het mooi geschreven: sober maar met een prachtig gevoel en dan ook de link naar dat verhaal van Joop over een Kerstconcert in Alkmaar in de hongerwinter en omstandigheden die nog erger leken en toch een Kerstboodschap bevatte. Met die woorden is dus ook een Kerstwens: wij wensen u allen feestdagen die u iets brengen in deze moeilijke omstandigheden. Een stuk vreugde en verlichting in deze sombere donkere dagen. En, ook al begint 2021 in zware lock-down. Toch ook een wens aan u allen dat u in het nieuwe jaar weer bergop mag ervaren. En alle energie om de dingen weer aan te kunnen.
Het Bestuur van Orpheus [15-12-2020]
* * *
Colofon
De Orpheus nieuwsbrief is een uitgave van mannenkoor Orpheus, het oudste mannenkoor van Alkmaar.
Mannenkoor Orpheus, is een koor voor alle gezindten. Ons motto is zingende mensen zijn gelukkige mensen.

Al onze publicaties zijn openbaar en te vinden op: www.handig4u.nl/orpheus
* * *